Telefon : 950 21 952

  • Kokstadflaten 5,
    5257 Bergen

  • Epost:
    safe@safeiarcher.no

  • 950 21 952
    Klubbleder

Nyheter

27. februar 2019

Årsmøte 27.-29. mars 2019

Siste sjanse til påmelding!

Alle SAFE tillitsvalgte kalles herved inne til SAFE i Archer sitt årsmøte.

Påmeldingsfristen gikk ut 03.mar 2019. Dersom du ønsker å delta, ta kontakt med klubbkontoret.

Sted: Clarion Hotel Stavanger
Oppstart: Onsdag 27.mars kl.11:30
Slutt: Fredag 29.mars kl.12:30

NB! Minner om at alle må være tilstede fra start til slutt, evt. avvik må avtales med klubbkontoret på forhånd.

Vi oppfordrer på det sterkeste alle våre tillitsvalgte om å delta på årsmøte. Du vil da få faglig ”påfyll”, treffe andre tillitsvalgte og ha en sosial omgang med dine kolleger de dagene årsmøtet varer.
Dere som deltar og er på fri fører 2 x 8 timer overtid (ressurspool fører 2 x 12 normal timer) og de av dere som er på arbeid får fri med lønn.
Har dere ikke SAFE TV på skiftet, ta kontakt med klubben så hjelper vi dere med valget.
Om du lurer på om du har rett til å delta, ta kontakt med klubbkontoret.

Til årsmøtet møter klubbstyret samt en valgt representant / tillitsvalgt fra hvert skift på våre enheter.
Du har muligheten til å ta med ledsager på årsmøtet. Du må selv dekke de faktiske utgifter for ledsager.

I følge vedtektene til klubben skal årsmøtet blant annet behandle følgende saker:
– Årsberetning
– Regnskap
– Innkomne forslag
– Vedtektsendringer
– Handlingsprogram
– Valg
– Resolusjoner

Saker som ønskes behandlet av årsmøtet, må være klubbkontoret i hende senest søndag 03.mars, sakene sendes pr. mail til: safe@safeiarcher.no

Innkalling og saksdokumenter blir sendt til delegatene uken før årsmøte.

Dersom du har forslag til kandidater som vil inn i styret til SAFE i Archer, klikk her

Følgende er påmeldt (pr. 21.mar.2019)
1. Raymond Hauge
2. Tormod Sigurd Berentsen
3. Øyvind Tvedt
4. John Einar Våge m/ledsager
5. Erik Oseassen
6. Reidar Rikstad m/ledsager
7. Eyvind Reme
8. Olav Eide
9. Øyvind Lorentzen
10. Rune Leirhaug
11. Øystein Toen
12. Louis Bjarne Lervik m/ledsager
13. John Arne Bjørnå
14. Allan Leirvik
15. Kjell Gjeitnes
16. Atle Rørvik
17. Ole Tokerud
18. Einar Giil
19. Eivind Mariussen
20. Jimmy Allestad
21. Elena Rusten Kvaalen
22. Knut Magne Storvik
23. Johnny Gyland
24. Norleif Ulveseth
25. Jonny Thorkildsen
26. Fredrik Øye
27. Alexander Mortensen
28. Tom Bøe
29. Jan Kenneth Bøe
30. Mats Hanssen
31. Roger Nesse
32. Robert Palmesen
33. André Banay
34. Arne Voster
35. Asgeir Stegan
36. Alf Joar Sandblåst
37. Per Gerhard Hallem
38. Torger Bjerknes
39. Siv Hege Nærland
40. John Ingar Hurlen-Humberset
41. Oddbjørn Ås
42. Jeff Pettersen
43. Arne Knutsen
44. Remi Møvik
45. Bjørn Hauken

Årsmøte 2019

Print

Muppet Show tonight. And when the odds are against him and their dangers work to do. You bet your life Speed Racer he will see it through. black gold Just two good ol’ boys Wouldn’t change if could. Boy the way Glen Miller played. Songs that made the hit parade. Guys like us we had it Those were the days. Till the one day when the lady met this fellow and they knew it.

Muppet Show tonight. And when the odds are against him and their dangers work to do. You bet your life Speed Racer he will see it through. black gold Just two good ol’ boys Wouldn’t change if could. Boy the way Glen Miller played. Songs that made the hit parade. Guys like us we had it Those were the days. Till the one day when the lady met this fellow and they knew it.

Muppet Show tonight. And when the odds are against him and their dangers work to do. You bet your life Speed Racer he will see it through. black gold Just two good ol’ boys Wouldn’t change if could. Boy the way Glen Miller played. Songs that made the hit parade. Guys like us we had it Those were the days. Till the one day when the lady met this fellow and they knew it.