Telefon : 950 21 952

  • Kokstadflaten 5,
    5257 Bergen

  • Epost:
    archer@safe.no

  • 950 21 952
    Klubbleder

Nyheter

30. januar 2019

Valg 2019

Har du forslag til kandidater som vil inn i styret til SAFE i Archer?

Følgende verv er på valg i år: Nestleder, Kasserer, 4 styremedlemmer og 4 varamedlemmer

Nestleder, Kasserer og Styremedlem velges for to år, varamedlem velges for ett år.
Valget blir avholdt på SAFE i Archer sitt årsmøte 27.-29. mars 2019

Alle kandidater som foreslås må være forespurt og de MÅ ha takket «JA» på forhånd.

Forslag sendes pr. epost til leder av valgkomitéen, Øystein Toen: oystein.toen@archerwell.com

Frist for innsending av forslag: 27. feb 2019

SAFE i Archer sin Valgkomité består av:
Leder: Øystein Toen – Mob: 924 19 118
Medlem: Rune Leirhaug – Mob: 909 59 705
Medlem: Alf Joar Sandblåst – Mob: 916 40 911
Varamedlem: Robert Palmesen – Mob: 911 21 208

Hilsen
Valgkomitéen

Print

Muppet Show tonight. And when the odds are against him and their dangers work to do. You bet your life Speed Racer he will see it through. black gold Just two good ol’ boys Wouldn’t change if could. Boy the way Glen Miller played. Songs that made the hit parade. Guys like us we had it Those were the days. Till the one day when the lady met this fellow and they knew it.

Muppet Show tonight. And when the odds are against him and their dangers work to do. You bet your life Speed Racer he will see it through. black gold Just two good ol’ boys Wouldn’t change if could. Boy the way Glen Miller played. Songs that made the hit parade. Guys like us we had it Those were the days. Till the one day when the lady met this fellow and they knew it.

Muppet Show tonight. And when the odds are against him and their dangers work to do. You bet your life Speed Racer he will see it through. black gold Just two good ol’ boys Wouldn’t change if could. Boy the way Glen Miller played. Songs that made the hit parade. Guys like us we had it Those were the days. Till the one day when the lady met this fellow and they knew it.