Telefon : 950 21 952

  • Kokstadflaten 5,
    5257 Bergen

  • Epost:
    safe@safeiarcher.no

  • 950 21 952
    Klubbleder

Velferdstyret

Jan Helge Samuelsen (Leder Velferdstyret – Valhall)
Mobiltelefon: 909 85 452
jan-helge.samuelsen@hotmail.com


Oddvin Andreassen (Medlem)
Mobiltelefon: 917 96 130
oddvin.andreassen@archerwell.com


Kjell Vetrhus (Ekofisk)
Mobiltelefon: 915 66 887
j-vetrh@online.no


Harald Hestnes (Hytteklubben)
Mobiltelefon: 905 08 745
harhest@online.no


Erik Oseassen (Snorre B)
Mobiltelefon: 907 69 844
erik.oseassen@gmail.com


Gunnar Kristensen (Wireline)
Mobiltelefon: 901 49 192
gunnar.kristensen@archerwell.com


 Mariann Kristoffersen (Sekretær i velferdstyret)
Mobiltelefon: 51 30 81 00
mariann.kristoffersen@archerwell.com