archer@safe.no

Velferden i Archer er flerdelt. For offshoreansatte er det opprettet en egen velferdsklubb som administrerer velferdstilbudene for offshoreansatte, mens det for landansatte er egne tilbud organisert av bedriften. På denne siden vil du finne mer informasjon om velferdstilbudene og hvordan man benytter seg av dem.

Velferdsstyret består av:

Erik Oseassen (Leder)
Mobiltelefon: 458 87 761
erik.oseassen@archerwell.com

Tormod S. Berentsen (Hytteklubben)
Mobiltelefon: 915 22 716
tormod.sigurd.berentsen@archerwell.com

Gunnar Kristensen (Wireline)
Mobiltelefon: 901 49 192
gunnar.kristensen@archerwell.com