archer@safe.no

Alle som trener på et treningssenter eller er medlem i en idrettsforening/klubb tilknyttet Norges Idrettsforbund får refundert deler av innbetalt kontingent.

Minimum 20 ganger i året refunderes med inntil kr. 2.000,-
60 ganger i året eller mer refunderes med hele avgiften, inntil kr. 4.000,-

Refusjon er skattepliktig, og det vil bli rapportert til lønn som trekker skatt på neste lønning.

Det dere gjør, er som følger:
1. Dere melder dere inn og betaler alt som skal betales.
2. Trener i ett år
3. Sender en søknad sammen med treningslogg, kvittering for innbetalt kontingent og ditt
kontonummer til Velferden.
4. Det betales ut etterskuddsvis pr. 12 måneders trening.

NB! Klippekort dekkes ikke!

Kontaktperson: Mariann Kristoffersen
Mailadresse: mariann.kristoffersen@archerwell.com

NB! Alle som søker om refusjon, må benytte søknadsskjema under: