Telefon : 950 21 952

  • Kokstadflaten 5,
    5257 Bergen

  • Epost:
    safe@safeiarcher.no

  • 950 21 952
    Klubbleder

Turer / arrangementer

Søknad må være innsendt og godkjent 2 uker før avreise

Alle som søker turer/arrangenmenter må benytte søknadsskjema nederst

Det er anledning å søke Velferden om støtte til turer / arrangementer. Dere kan da få inntil kr. 2200,- pr. pers. som skal dekke inn litt av reis / overnatting. Vi dekker ikke mat og drikke. Dersom dere bruker egen bil er km-taksten kr. 1.50. Det er visse kriterier som må følges.

1. Fyll ut søknadsskjema, fyll ut navn på alle deltakere.
2. Minimum 4 ansatte fra Archer som deltar
3. Ledsager får tilbud om å være med.
5. Velferden vil som en prøveordning ut 2018 og 2019, dekke arrangement mellom 1.11. og 1.2.
5. 1 Crew tur pr. person i året
6. HMS tema og et referat eller lignende som dokumenterer at man har hatt et temamøte
7. Denne søknad må være innsendt og godkjent 2 uker før avreise.

Den som er ansvarlig for dette samler inn reiseregning fra alle deltakerne og ser til at kvitteringer er lagt ved (små kvitteringer limes på ark) og at kontonummer er ført på. Dette sendes samlet inn til Velferden sammen med deltakerliste. Dersom dere blir mindre enn 4 ansatte, faller støtten bort. Dette kan ikke sendes via IFS.

Søknad sendes til:
Archer AS
V/ Velferden Offshore
Postboks 338
4002 Stavanger
Kontaktperson: Mariann Kristoffersen tlf. 51 30 81 50
Mailadresse: mariann.kristoffersen@archerwell.com

Alle som søker turer/arrangenmenter må benytte søknadsskjema herunder;


Download (PDF, Unknown)