Telefon : 950 21 952

 • Kokstadflaten 5,
  5257 Bergen

 • Epost:
  safe@safeiarcher.no

 • 950 21 952
  Klubbleder

Turer / arrangementer

Søknad må være innsendt og godkjent 2 uker før avreise

Det er anledning å søke Velferden om støtte til arrangementer. Dere kan da få inntil kr. 2200,- pr. pers. som skal dekke inn litt av reise med 2 overnattinger, mat og drikke. På grunn av nye skatteregler dekker Velferden kun arrangement med 2 overnattinger.
Dersom flere døgn vil hele refusjonen bli skattlagt.

Dersom dere bruker egen bil er km-taksten kr. 1.50. Det er visse kriterier som må følges.

 1. Fyll ut søknadsskjema, fyll ut navn på alle deltakere.
 2. Minimum 4 ansatte fra Archer som deltar
 3. Ledsager får tilbud om å være med.
 4. Velferden vil som en prøveordning ut 2018 og 2019, dekke arrangement mellom 1.11. og 1.2.
 5. 1 crew tur pr. person i året
 6. HMS tema og et referat eller lignende som dokumenterer at man har hatt et temamøte
 7. Denne søknad må være innsendt og godkjent 2 uker før avreise.

Den som er ansvarlig for arrangementet, samler inn reiseregning fra alle deltakerne og ser til at kvitteringer er lagt ved (små kvitteringer limes på ark) og at kontonummer er ført på. Dette sendes samlet inn til velferden sammen med en deltakerliste. Dersom dere blir mindre enn 4 ansatte, faller støtten bort. Dette kan ikke sendes via IFS.

Kontaktperson:        Mariann Kristoffersen tlf. 51 30 81 50
Mailadresse:         mariann.kristoffersen@archerwell.com

Alle som søker turer/arrangenmenter må benytte søknadsskjema herunder;


Download (PDF, 53KB)