archer@safe.no

TV konferanse 16.-18.sep.2024

SAFE i Archer arrangerer tillitsvalgt konferansen på Kielfergen, Oslo-Kiel tur/retur.Vi oppfordrer på det sterkeste alle våre tillitsvalgte om å delta!Du vil få faglig påfyll og treffe andre tillitsvalgte.Årets TV konferansen vil omhandle Tariff. Til tillitsvalgt konferansenstiller en tillitsvalgt fra hvert skift.* Er det styremedlem på skiftet, stiller styremedlemmet som tillitsvalgt for skiftet.* Dersom hverken styremedlem, […]

Enighet på NR området

Resultatet ble som følgende: Lønn: Med virkning fra 1.juni 2024 gis et generelt tillegg på kr 43.000,- som legges på lønnsmatrisens linje 2 «årslønn med feriepenger». I gjeldende lønnstabell A1-E. For gruppen individuelt avlønnede i den enkelte bedrift gis lønnstillegg innenfor en minimumsramme på 5,3 prosent, dog slik at hver individuelt avlønnet skal være sikret et lønnstillegg på […]