archer@safe.no

Ukeinfo, uke 19

Forsinkelser og kanseleringer: En uke med store forsinkelser og kanseleringer med helikopter transport. La oss først ta de som skal reise hjemmefra og ut:
TA§ 3.3 De som møter frem på fremmøtestedet til avtalt tid, opptjener lønn, helligdagsgodtgjørelse og friperiode som om de har vært i arbeid på fartøyet etter planen. Oppholds- og forpleiningsutgifter i ventetiden dekkes av arbeidsgiveren etter samme retningslinjer som nevnt i punkt 13. Dette skal også gjelde personell som utkalles utenom egen arbeidsplan.
For de som er i RP og som møter på fremmøtestedet til avtalt tid, gjelder de samme regler.
For de som er i RP og får kansellert turen før fremmøte på heliport, gis det ingen kompensasjon.

TA§ 13.2 Dersom helikopter avgangen til feltet blir forskjøvet to timer ut over planlagt avgang, har en rett til et måltid til en verdi av kr. 135,-. For hver fjerde ventetime i heliport ut over dette har en rett på et måltid til en verdi av kr. 175,-. Etter en sammenhengende venteperiode på utreisestedet på maksimum 8 timer etter planlagt helikopteravgang, bør den ansatte få hvile på dertil egnet sted. Husk at dersom du benytter deg av disse måltidene BØR du sende inn kvittering sammen med reiseregningen. Dersom du ikke sender inn kvittering, må du skatte av beløpene.
Så til timeføring. Dersom dere sitter og venter på heliport i det som normalt ville vært arbeidstid om bord, fører dere timer som om dere var om bord. Venter dere i det som normalt er fritid, fører dere ventetid.

Dette sier TA§ 3.3: Når ventetid på heliport foregår i det som skulle vært arbeidstid på sokkelen, og/eller når en blir sendt til hotell/hjem fra heliport, avbrytes ventetidsbetalingen fra tidspunkt for innsjekk hotell eller ankomst hjem og frem til avgang fra hotell/hjem.

De som får forsinket hjemreise:
TA§ 3.3: Hvis arbeidsgiveren uforskyldt ikke kan gjennomføre mannskapsbytte i rett tid, f.eks. ved vanskelige værforhold, tekniske problemer med helikopteret eller fordi avløser er blitt syk, forutsettes det at den eller de ansatte det gjelder fortsetter i tjenesten i den utstrekning det er rimelig når det ellers ville oppstå vesentlige vanskeligheter for innretningen eller for de øvrige ombordværende.
Ventetid (fritid) på innretningen når det ikke arbeides, betales med timelønn (månedslønn/146) pr. time. Ventetid regnes fra det tidspunkt som er fastsatt for avreise,

eller etter 14 døgn fra det tidspunktet oppholdsperioden begynte.

Vi har en protokoll med bedriften om at ingen skal gå uvirksom om bord, i det som normalt skulle vært arbeidstid. Dette ber vi om at alle forholder seg til, dvs. det er ingen grunn til å sitte uvirksom i kaffebar, hvilerom når motsatt skift har fri (ligger og sover)
Dvs. at vi regner med at alle er i arbeid eller har fri. Da er det slik at dersom du er på fast skift og står utover planlagt hjemreise, har du rett på overtid for timer på jobb og ventetid i din fritid. Dette gjelder fra planlagt helikopteravgang FRA plattformen og frem til helikopteret går FRA plattformen.
De som er i RP og står utover planlagt hjemreise og IKKE har vært 14 dager (168 normal timer) om bord, fører normal timer for arbeidstiden. For ventetiden gjelder samme regler som de på fast 2-4 rotasjon.

Dersom noen lurer på svingskift, anbefaler vi de å lese gjennom den enighet som ligger på hjemmesiden vår.

Crew samling 1 av 2: Denne uken hadde Archer samling for mannskaper på Clarion Airport hotell, i Bergen. Det var over 300 ansatte med og det skal være en ny samling 30. mai. Om du ennå ikke er påmeldt, bør du absolutt få med deg dette.
Flere ting ble tatt opp på seminaret, men i dette nyhetsbrevet skal vi se på dette med bemanning.
Det er 1085 fast ansatte opp mot Equinor prosjektene. Dette innbefatter 102 fast ansatte onshore og 140 årsverk i RP. Det er 50 personer i 50% stilling og 18 personer i ulønnet permisjon. RP vil i tiden fremover bli redusert ifm. oppbemanning på Valhall og eventuelt oppbemanning på Gullfaks.
Bedriften forventer at det blir rundt 155 overføringer mellom ulike prosjekter i 2023.
Det er 50 som har planlagt å gå av med pensjon i 2023.

Det blir stillingsutlysninger på intranett «vacancies» Det kommer et standardoppsett fra ass.driller til senior boresjef og vedlikeholdsleder. Målet er å ha kandidater klare til opprykk og gjerne være ferdig med samtaler / intervju når det blir ledige stillinger.

Bedriften sier de ligger vekt på følgende punkter i fm opprykk:

  • Anbefalt opprykk i PMR. Siste 5 års PMR vil bli gjennomgått.
  • Krav til fullstendig utfylt innretningsspesifikk opplæring i Keystone.
  • Krav til daglig OBS kortrapportering, fortrinnsvis ligge 20% over snittet.
  • Delta på utreisemøter, deltagelse i ulike prosjekter er en fordel.
  • Eget initiativ til opplæring i høyere stilling.
  • Aktiv søke veiledning fra kollegaer og ledere for å bli klar til ny stilling.
  • Opprykk – motivasjon – positiv arbeidskultur.

Det kan godt være at ikke alle er enige i disse kriteriene og kan ha ulik oppfatning av hva bedriften bør vektlegge. Fagforeningene har heldigvis ikke noe med opprykk å gjøre. Dette tilhører bedriftens styringsrett, men nå har vi gitt dere kriteriene bedriften vektlegger. Videre vil det være opp til den enkelte hva de ønsker å gjøre for å være klar til opprykk.
Egen gruppe for IA i SAFE i Archer: Vi har i dag mottatt listen over alle IA i klubben. Egil Holmefjord vil nå invitere alle IA SAFE medlemmer til å være med i Teams gruppen: SAFE i Archer – IA.

VIKTIG:
Endringer på de faste skiftene:
Det er for tiden til dels store endringer på de faste skiftene på våre plattformer. Også tillitsvalgte er blitt flyttet på, som naturlig er ved så store endringer. Vi ønsker derfor at alle skift skal foreta nyvalg av tillitsvalg på skiftet. Dette kan gjøres f.eks. etter HMS møtet. De stemmeberettigede er alle SAFE i Archer medlemmer, uansett stilling. Dersom dere på skiftet har medlemmer som sitter i styret eller er valgte som styre varamedlemmer, kan det være lurt å velge disse.
Det er ikke et absolutt krav, da det er forskjell på styremedlemmer (HA§3.2 Bedriftstillitsvalgte. Den lokale fagforenings styre betraktes som bedriftstillitsvalgte).

og plasstillitsvalgte (HA§3.1 Plasstillitsvalgte. På hver arbeidsplass hvor SAFE har medlemmer skal det velges plasstillitsvalgte for de organiserte arbeidstakerne).
Det som kan være vanskelig å få til, dersom det er flere tillitsvalgte (bedrift og plasstillitsvalgt) på ett skift, er deltakelse på årsmøter og tillitvalgtkonferanser. Det er ofte vanskelig å få erstattet en på skiftet og som oftest klarer vi ikke å fristille to på samme skift samtidig.
Det som uansett er ett must, er å velge en vara plasstillitsvalgt som da kan stille dersom den plasstillitsvalgte av en eller annen grunn ikke kan stille.
Om dere nylig har hatt valg, ber vi dere bekrefte valget på nytt i og med at det har vært så store endringer på skiftene.
Endringer og valg meldes tilbake til archer@safe.no

Skolering av tillitsvalgte: SAFE i Archer har i sin handlingsplan som mål å holde sine tillitsvalgte oppdatert på kurs.Info og påmelding til kurs finnes her.

Nyttig informasjon fra SAFE:
Nyheter
SAFE medlemsfordeler
YS fordel
SAFElement
Fordelskalkulator

Drift: Har du annen info, send det gjerne til: archer@safe.no

SFA er det full bemanning.
SFB er det full bemanning.
SFC er bemannet med FLX kampanje crew.
GFA er det full bemanning.
GFB er i vedlikehold stans.
GFC er det full bemanning.
Njord noe redusert bemanning grunnet BOP problemer.
Grane
 er det full bemanning.
Snorre A er det full bemanning.
Snorre B er det full bemanning.
Visund er det full bemanning.
Valhall IP er i vedlikehold.
Ula er i vedlikehold.
Avd. Rental drift som normalt.

Porteføljeoversikt       Plattformer

De øvrige plattformene eller avdelingene har vi ikke noe spesiell info om og fortsetter iht. til programmene.

Hilsen klubbkontoret
Raymond og Reidar

Facebook
Twitter
Print
Email

Søk

FLERE NYHETER

Ukeinfo, uke 28

Sommertid: Det virker som det fremdeles er sommertid, selv om været på Vestlandet ikke bærer …

TV konferanse 16.-18.sep.2024

SAFE i Archer arrangerer tillitsvalgt konferansen på Kielfergen, Oslo-Kiel tur/retur.Vi oppfordrer på det sterkeste alle …

Ukeinfo, uke 27

Sommertid: Det er absolutt sommertid, selv om været på vestlandet ikke bærer preg av det.Handover …

Følg oss på Facebook

Følg oss

Tags