SAFE i Archer
Et rettferdig arbeidsliv

Felles forståelse av §3.5.1 Svingskiftkompensasjon