archer@safe.no

Uke info, uke 6

Archer ble i går kveld informert om midlertidig borestans på Valhall IP.  Stansen trer I kraft etter ferdigstilling av nåværende brønn (G-2). Estimert ferdig om ca. 2 uker.

Lengde på stansen, samt antall POB er fremdeles usikkert.

BP arbeider for tiden med planer for videre drift på Valhall IP. Disse er estimert ferdig i slutten av februar. Frem til disse er offisielle, vil vi arbeide ut fra det vi vet pr. i dag

  • Vi vil starte en gradvis demobilisering om et par ukers tid. Avhengig av arbeidsomfang, slik som nedvasking preservering osv.
  • Vi vil sannsynligvis måtte manne ned til Ca. 17 POB. Dette betyr at ca. 35 personer vil bli overflødige.
  • Stansen vil mest sannsynlig vare til siste halvdel av august måned (muligens lenger)
  • Konsekvenser for annet personell utleid til BP i diverse prosjekter er enda uavklar.t

 

Pågående aktivitet i forbindelse med plugging utført av « Maersk Reacher» på Valhall DP, samt andre aktiviteter på Valhall vil fortsette stort sett som planlagt. Dvs. vi får beholde mesteparten av «add on personell» + muligens noen få ekstra, men det er foreløpig ikke avgjort.

I skrivende stund vet vi ikke hva som skjer med de overtallige.  Fagforeningene og bedriften har vært relativ flink til å komme frem til løsninger, som nok har rammet enkeltpersoner, men som likevel har vært til det beste for alle parter.

Veslefrikk og skiftordning.

På Veslefrikk A gikk de i mnd. skiftet desember / januar tilbake til natt/dag skift. Fagforeningene har hele tiden vært klar på at tariffavtalens tekst skal følges. Det betyr at det er partene om bord som bestemmer den daglige arbeidstidsordning. Statoil har nå gitt Archer beskjed om at de kan få nytt helikopter, tilpasset en dag/natt rotasjon. Det de tilbyr er et helikopter fredager kl.07:00 med oppstart den 20. februar.  Forutsetningene for å få dette helikopteret er at vi endrer til dag/natt.
Statoil henviser til en kontraktmessig forpliktelse om å følge deres skiftordning. Vi forstår at bedriften er sterkt presset i denne situasjonen og har derfor gått med på at det gjennomføres en ny uravstemning blant skiftgående personell på Veslefrikk A. Fagforeningene vil ha ansvaret for gjennomføringen av uravstemningen.
Vi vil rette oss etter resultatet av avstemmingen.

Statfjord.
Fagforeningene i Archer har også fått tilsendt en kopi av et skjema som er delt ut til personellet på SFC. Det er helt klart at det er hver enkelts ansvar å ta vare på utlevert verneutstyr. En skal behandle det «som om det var ens egen» og en skal ta godt vare på det.
Det er fagforeningene som inngår avtaler, kollektivt for sine medlemmer. Det er derfor fagforeningene som skal forelegges et slikt skjema og ikke hver enkelt. Det er ikke slik at bedriften kan inngå personlige forpliktende avtaler med hver enkelt. Igjen, dere skal IKKE skrive under på et slikt skjema.

Archer har også laget nye medarbeidersamtale skjema. Disse kan vi ikke legge ut åpent på hjemmesiden, men vi skal legge det ut på det passord beskyttede område. Dere får alle se på skjema og gjøre dere opp personlige meninger. Dersom noen trenger råd kan de ringe klubbkontoret.

50% stilling.

Dersom noen av dere ønsker en 50% stilling for en periode, er det rette tiden å gjøre det på. Ta kontakt med klubbkontoret, så skal vi hjelpe dere videre i prosessen.

 

Årsmøte SAFE i Archer

Påmelding til årsmøte ligger nå på hjemmesiden. I år skal vi være i Stavanger og vi har valgt Clarion hotell. Datoen er 14. – 16. april. Husk og meld deg på, i disse tider er det viktig at de tillitsvalgte holder seg godt orientert.

Ha en fin helg

Reidar & Raymond.

 

Facebook
Twitter
Print
Email

Søk

FLERE NYHETER

Ukeinfo, uke 28

Sommertid: Det virker som det fremdeles er sommertid, selv om været på Vestlandet ikke bærer …

TV konferanse 16.-18.sep.2024

SAFE i Archer arrangerer tillitsvalgt konferansen på Kielfergen, Oslo-Kiel tur/retur.Vi oppfordrer på det sterkeste alle …

Ukeinfo, uke 27

Sommertid: Det er absolutt sommertid, selv om været på vestlandet ikke bærer preg av det.Handover …

Følg oss på Facebook

Følg oss

Tags