archer@safe.no

Litt info, VF

Uansett hvordan det går fremover er det bestemt at selv om det nå er tildelt nytt helikopter kl. 07:00 fra fredag 20. februar, vi vi forsette natt / dag skift. Dette uavhengig av om avstemningen, skulle gi et annet resultat. Dette skyldes selvfølgelig den planlagte borestans etter denne brønnen. Fagforeningene vil likevel ettergå avstemningen og […]

Info skiftordning VF

Den siste avstemmingen som ble sendt ut tirsdag 10. februar viste seg å bygge på en del misforståelser. Det ble derfor forvirrende hva som var hva. Slik det er nå har Archer fått tildelt nytt helikopter kl. 07:00 fra og med fredag den 20. februar. Dette er uavhengig av hvordan dere bestemmer hvilke skiftordning dere […]

Uke info, uke 6

Archer ble i går kveld informert om midlertidig borestans på Valhall IP.  Stansen trer I kraft etter ferdigstilling av nåværende brønn (G-2). Estimert ferdig om ca. 2 uker. Lengde på stansen, samt antall POB er fremdeles usikkert. BP arbeider for tiden med planer for videre drift på Valhall IP. Disse er estimert ferdig i slutten […]