archer@safe.no

Uke info, uke 10

Årsmøte SAFE i Archer
Påmeldingsfristen til årsmøte er nå gått ut. Dersom du ønsker å delta, ta kontakt med klubbkontoret. Det er totalt 43 delegater påmeldt. Les mer om årsmøte her: https://www.safeiarcher.no/nyheter/arsmote-27-29-mars-2019/

Informasjon fra velferden
Nye skatteregler for velferden.

Det er beklagelig å informere at nå innføres det skatt på mange av godene en får fra bedriften. Dette er dessverre ikke noe velferden eller bedriften kan styre. Velferden ble informert om dette 27.02.19.

Her er punktene som blir forandret:

1. Trening. Støtten blir den samme, men de som får refundert penger fra velferden må skatte av dette beløpet. Dette gjelder fra 01.01.19. Ved refusjon vil det bli gitt beskjed til lønn og lønn vil da trekke skatt på refusjonen. De som allerede har mottatt refusjon i 2019 vil motta egen mail om skattetrekk.

2. Crew turer. Støtten blir den samme. Men vi måtte forandre litt slik at vi slipper skatt. Da må hotellregning/ billettene ha en varighet på maks 2 overnattinger. Men nå får vi lov til å støtte mat og drikke. Vi kommer med mer info på dette punktet. Nytt søknadskjema vil komme når alt er på plass.

3. Hytter. Her er det kun ansatte som kan benytte de. Vi hadde en åpning for pensjonister der de kunne bruke hyttene dersom de var ledig. Dette faller dessverre bort nå.

4. Sykkel/Løpe klubb. Her får en støtte hvis der er et lag som er med på et arrangement. Enkelt personer som melder seg på et løp får ikke støtte.

Vi skal oppdatere velferd sidene på IE og SAFE når vi har alt på plass.

Avklaring vedrørende velferdsklubb for ansatte:
Ansatte dekker 1/3 og bedriften dekker 2/3.

A. Bedriften arrangerer et arrangement inkl. en til to overnattinger. Hotell dekkes av velferdsmidler. Hvilken dokumentasjon kreves for at det skal være skatteplikt? Tilsvarende full reiseregning?
a. Bedriften betaler direkte til hotell (har dermed bilag), ingen krav til dokumentasjon fra ansatte. 
b. Ansatt betaler og får refundert: Da må det foreligge dokumentasjon fra hotellet.

B. Kan rimelige velferdstiltak være: 2 dagers samling i utlandet f.eks Spania. Dette er ikke en velferdstur, men et velferdsarrangement i utlandet. Ansatte finansierer reisen selv, men får refundert hotellovernatting tilknyttet 2 dagers samlingen. Tiltaket vil da være skattefritt, så lenge selve arrangementet ikke strekker seg over 2 dager og oppfyller de andre kravene? (Selv om reisen er utover 2 overnattinger for ansatte).
a. Hvis alle eller en betydelig gruppe av de ansatte har anledning til å delta på turen og tiltaket ikke medfører mer enn to overnattinger, kan arbeidsgiver dekke utgiftene skattefritt.
b. Dokumenteres som i eksempel A. over.

C. Innen rimelige velferdstiltak, så må alle eller en betydelig gruppe delta/være invitert. Kan dette f.eks være for en gruppe f.eks avdeling/Crew ol?
a. Hvis denne gruppen er så stor at det er naturlig å arrangere velferdstiltak for dem alene, er dette ok.  De andre avdelingene i bedriften må også få tilsvarende tilbud.

D. Hvis alle i en gruppe på 20 ansatte får tilbud om å være med, 9 vil delta. Kan det ennå gis skattefritt når andre krav er oppfylt?  Ja. (rimelig, felles aktiviteter, Archer arrangerer, maks 2 overnattinger.)

E. Hvis alle ansatte får tilbud om å delta, men kun 20 % takker ja, kan det ennå gis skattefritt når andre krav er oppfylt? Ja. (rimelig, felles aktiviteter, Archer arrangerer, maks 2 overnattinger.)

F. Hvis offshoreansatte på vei hjem fra offshore, stopper opp i Stavanger (hvor de kommer i land fra Nordsjøen) og deltar på velferdsarrangement for Crewet i to dager? De to dagene oppfyller skattefrihet i forhold til rimelige velferdsordninger. Hvordan behandler vi dette? To reisereginger? Skattefritt?
a. De ansatte kan gjerne stoppe i Stavanger og delta på et skattefritt velferdstiltak der, på vei hjem.  Det kreves ikke noe reiseregning for selve velferdstiltaket.

Oppsummert:
Det trengs ikke reiseregning når rimelige velferdsarrangement skal dekkes til den ansatte.  Tilstrekkelig med for eksempel spesifisert hotellkvittering fra hver enkelt.

Alle eller en betydelig gruppe:
Alle må få tilbud om velferdsarrangementet(-ene). Enten gjennom egne rigger, Crew ol.
Hvis 20 % takker ja, så er det tilstrekkelig (kan ikke være en ansatt på tur).

Mvh. Velferdstyre
————————–

SAFElement
Siste SAFElement finner du her: https://safe.no/nyheter/safelement/

Rikets tilstand
Dersom noen har oppdatert informasjon, send den gjerne til: safe@safeiarcher.no

SFA:
Er i Fase 3 B Hot. (dvs. i vedlikehold, men ikke nedstengt). På SFA skal de i løpet av 2019 gå i gang med et pilotprosjekt med plugging av brønner. Disse brønnene er nå utsatt til høsten og vil sannsynligvis bli utført av et nytt crew, som vil fortsette med plugging også etter pilotprosjektet. Etter pilotprosjektet er det planlagt en 2 års pluggekampanje, og slik det ser ut nå, vil denne starte på våren 2020
SFB: Er i operasjon. (Fase 2 dvs. Boreoperasjon) Boring veksler mellom SFC og SFB. De skal etter planen være ferdig på SFB i medio apil.
SFC: Er i Fase 3 B Hot. (dvs. i vedlikehold, men ikke nedstengt).Her vil det bli drift fra medio april til juli / august da det skal være en revisjonsstans på SFC.
VFA/VFB: Er i fase 3.
SNA: Er i operasjon. (Fase 2 dvs. Boreoperasjon) Boreplan ut 2022.
SNB: Er i operasjon. (Fase 2 dvs. Boreoperasjon) Slik vi har forstått det er de ennå ikke kommet fult i gang etter vinerstoppen.Boreplan ut 2022.
Topaz: Er plassert på Rosenberg verft. (muligens aktuell for Heimdal og avslutning av jobben der).
Emerale: Er kommet til Sandnes for videre lagning. (mulig aktuell for arbeid på New Zealand.)
Gyda:
PP&A,
Njord: Ligger på Stord for oppgradering. ( Det sies nå at den skal i boring i 2020).
Ula: Vedlikehold (en midlertidig endring i bemanningen, da nattskift fjernes for en periode på ca. 2 mnd.).  I tillegg har vi utleid personell direkte til AkerBP.
Valhall IP: Er i operasjon. (Fase 2 dvs. Boreoperasjon).
Valhall DP: Er i vedlikehold, men ikke nedstengt.
EkoK: Mannskapene skal flytte fra EkoX til EkoK i løpet av våren 2019.
EkoX: Er i operasjon. (Fase 2 dvs. Boreoperasjon).
EldA: Operasjonen er avsluttet. (Rigg 66 fjernet).
EldB: Vedlikehold. (oppgradering av elektor tavler er ferdig, jobber med å klasse utstyr. Mest sannsynlig oppstart av P&A i løpet av 2020.)
Flaggavd.: 30 mann i fast rotasjon.
GFA: Er i operasjon. (Fase 2 dvs. Boreoperasjon) Boreplan ut 2022. Alle BOP på Gullfaks er sendt i land pga. feil. GFA vil få låne BOP fra Veslefrikk.
GFB: Er i operasjon. (Fase 2 dvs. Boreoperasjon) Boreplan ut 2022. GFB vil få ut en «gammel» 13 5/8 BOP
GFC: Er i operasjon. (Fase 2 dvs. Boreoperasjon) Boreplan ut 2022. GFC får låne BOP fra Oseberg.
Grane: Er i operasjon. (Fase 2 dvs. Boreoperasjon) Boreplan ut 2022.
Visund: Er i operasjon. (Fase 2 dvs. Boreoperasjon) Boreplan ut 2022.

Engineering
Gyda:
2 mann på 502376 – Permanent fjerning av ventiltre.
EldB: 6 mann på ELDB – Div. Prosjekter kampanje – 502405, 502464, 502406.
Stord: 4 mann på 502449 – Njord-A – DCR – Riving av paneler og driller stol.

Ha en fin helg

Reidar & Raymond.

Facebook
Twitter
Print
Email

Søk

FLERE NYHETER

Ukeinfo, uke 15

Årsmøtet SAFE i Archer: Vel gjennomført årsmøte. Årsmøtet ble gjennomført på Quality Hotel Gardermoen og …

Ukeinfo, uke 14

Årsmøtet SAFE i Archer: På tirsdag starter årsmøtet til SAFE i Archer. Første dagen vil …

Påskehilsen

Vi ønsker deg og dine en god påske! Nå er det endelig påskefri for mange, med …

Følg oss på Facebook

Følg oss

Tags