archer@safe.no

Streiken trappes opp

Klokken 24:00 i natt ble streiken ytterligere trappet opp og følgende Archer rigger ble da tatt ut:

Ekofisk X, Snorre A, Statfjord C, Valhall DP, Valhall IP og Visund.

Status i Archer pr. nå er:

Rigg Berørt av konflikten Status
Ekofisk X 21 SAFE medlemmer
Snorre A 12 SAFE medlemmer
Snorre B 40 SAFE medlemmer Personell blir sendt i land 17.juli
Statfjord C 22 SAFE medlemmer Personell blir sendt i land 17.juli
Valhall DP 11 SAFE medlemmer
Valhall IP 31 SAFE medlemmer
Visund   9 SAFE medlemmer Personell blir sendt i land 17.juli

 

Det er bedriften som har kontroll på brønnen og som vet når hver enkelt kan forlate plattformen. Alle skal jobbe som normalt frem til de får beskjed om at de skal reise hjem. Det er brønn situasjonen og arbeidet opp mot sikring av brønn som avgjør dette.

De av dere som skal reise offshore, skal møte opp på heliport som normalt så lenge dere ikke har fått beskjed om noe annet. Bedriften skal informere hver enkelt.

Beredskapspersonell som blir igjen på riggen skal fortsette å utføre sitt arbeid og er derfor ikke en del av konflikten.

Ingen som blir igjen på riggen kan gå inn å utføre arbeid som normalt skulle vært utført av personell som er tatt ut i streik. Man kan ikke erstatte en SAFE som er i konflikt med en IE / uorganisert som ikke er i konflikt. Det er streikebryteri og er ikke lovlig.

Dersom du blir tatt ut i konflikt og det er tåke når du skal sendes i land, får du ikke lønn / ventetid fra bedriften. Du får da streikebidrag fra SAFE.

Vi får en del nye medlemmer i disse dager. I perioden fra plassoppsigelse ble sendt (20.juni.2018) og frem til konflikten er over, kan ikke medlemmer på NR området meldes inn eller ut. Så snart konflikten er over, registreres innmeldingen med virkning fra den dagen de ble meldt inn.

Vi forsøker å svare alle fortløpende, har du ikke fått svar må du gjerne purre på oss.

Følg med på www.safeiarcher.no og www.safe.no

Hilsen
Klubbkontoret

Facebook
Twitter
Print
Email

Søk

FLERE NYHETER

Ukeinfo, uke 15

Årsmøtet SAFE i Archer: Vel gjennomført årsmøte. Årsmøtet ble gjennomført på Quality Hotel Gardermoen og …

Ukeinfo, uke 14

Årsmøtet SAFE i Archer: På tirsdag starter årsmøtet til SAFE i Archer. Første dagen vil …

Påskehilsen

Vi ønsker deg og dine en god påske! Nå er det endelig påskefri for mange, med …

Følg oss på Facebook

Følg oss

Tags