SAFE i Archer
Et rettferdig arbeidsliv

 Nyheter

Uke info, uke 15

Uke info, uke 15

VOD (Virksomhetsoverdragelse)

Vi har fått mange henvendelser fra medlemmer om VOD. Mange lurer på hva fase 1 er. Kort fortalt er fase 1 den fasen som er før overtakelse av kontrakten. Denne fasen er satt til 6 mnd. før

Uke info, uke 14

Uke info, uke 14

Uken som gikk
Tariffkravene er diskutert og satt. Det var kommet inn mange krav til tariffkonferansen som ble avholdt denne uken. Mange av kravene var samsvarende og ikke minst var det et unisont krav om reallønnsvekst.
Tarrifforhandlingene starter i NR

Uke info, uke 13

Uke info, uke 13

Storeslem
Det var med stor glede vi kom tilbake på jobb etter påskeferien. Det som møtte oss, var en tildeling på 12 av 18 plattformer til Archer. Det betyr at dere som jobber offshore, gjør en jobb som Statoil er

Avstemning skiftordning på Valhall IP

Avstemning skiftordning på Valhall IP

Etter ønske fra ansatte som arbeider fast på Valhall IP, har fagforeningene  Industri Energi Archer  og SAFE i Archer, sammen med vernetjenesten satt opp en undersøkelse hvor de ansatte selv kan avgi sin stemme på foretrukket skiftordning.

Alle

Store slem for ARCHER

Store slem for ARCHER

GRATULERER, Archer ble i dag tildelt fra Statoil hvor vi har vunnet følgende plattformer for Statoil:

  • Statfjord A,B,C
  • Snorre A,B
  • Visund
  • Sleipner
  • Njord
  • Gullfaks A,B,C
  • Grane

Archer var den fortrukne leverandør basert på våre operasjonelle leveranser den senere tiden, samt

Uke info, uke 12

Uke info, uke 12

Denne uken har det også vært mye positivitet. Det startet mandag med styremøte i Archer. Espen Joranger informerte om Statoil anbudet, som vi venter en avgjørelse på i løpet av april.

Det er selvfølgelig vanskelig å spå om fremtiden,

Uke info, uke 11

Uke info, uke 11

Positivt årsmøte

Et spennende og positivt årsmøte ble denne uken avholdt i Stavanger. Årsmøtet avspeilte en positiv holdning blant både representanter fra Archer og fra delegatene på møtet.
Vi hadde en grundig gjennomgang av innskuddspensjons og pensjonskompensasjonsordningen i Archer. Det

Last ned fra

Last ned fra

Last ned fra