SAFE i Archer
Et rettferdig arbeidsliv

 Nyheter

Uke info, uke 38

Drøftinger
Denne uken har det vært drøftinger mellom bedriften og fagforeningene vedrørende lønnsoppgjøret for de individuelt avlønnede, offshore. Rammene for oppgjøret forhandles i det sentrale oppgjøret og fordelingen av rammen forhandles mellom partene i ettertid.
Det ble oppnådd enighet om

Uke info, uke 37

Uke info, uke 37

Litt oppdatert info i starten av uken og litt mer positive nyheter denne uken.
Dersom det ikke dukker opp store nyheter vil det ikke komme ny info på fredag.

Repsol:

Det har vært kjent blant styremedlemmene i Archer, at Repsol

Uke info, uke 36

Uke info, uke 36

Denne ukes info vil ikke bli omfattende, men vi vil skrive en ny info på mandag, så det blir ikke så lenge å vente.
I skrivende stund sitter vi sammen med 33 engasjerte tillitsvalgte fra Archer, Rowan, SAFE sentralt og

Uke info, uke 35

Uke info, uke 35

Det har ikke vært de store nyheter denne uken.

Vi jobber fortsatt mye med enkelt saker, som vi selvfølgelig ikke kan omtale her.

Det er nå en uke igjen til SAFE i Archer sin tillitsvalgtkonferanse. Vi har invitert bedriften til

Uke info, uke 34

Uke info, uke 34

Vi får stadig tilbakemeldinger fra havet om at bedriften sender folk ut på overtid / ventetid og lignende. Vi er i en situasjon hvor vi startet en ny 17.3 avtale i mai. Det betyr at det er mange som må

Uke info, uke 33

Uke info, uke 33

Det har vært en uke preget av sykdom, for undertegnede. Har likevel vært tilgjengelig for medlemmene og håper at jeg har klart å svare på alle henvendelser.
Har denne uken også fått tilbakemeldinger fra tillitsvalgte i Nordsjøen, vedrørende bruk av

Uke info, uke 32

Uke info, uke 32

Meget gledelige nyheter denne uken. Archer sikret seg P&A kontrakten for Repsol på Gyda. Kontrakten har en varighet på 4 år, med 3 x 2 års opsjoner.

Det er ennå ikke avklart når oppstart blir, men sannsynligvis ikke før 3

Last ned fra

Last ned fra

Last ned fra