Telefon : 950 21 952

  • Kokstadflaten 5,
    5257 Bergen

  • Epost:
    archer@safe.no

  • 950 21 952
    Klubbleder

Nyheter

23. januar 2020

Valg 2020

Har du forslag til kandidater som vil inn i styret til SAFE i Archer?

Følgende verv er på valg i år:
Leder
Sekretær
Kasserer
4 styremedlemmer
4 varamedlemmer


Leder, Sekretær og Styremedlem velges for to år.
Varamedlem velges for ett år.
I år velges Kasserer for 3 år.

Valget blir avholdt på SAFE i Archer sitt årsmøte 24.-26. mars 2020
Alle kandidater som foreslås må være forespurt og de MÅ ha takket «JA» på forhånd.
Forslag sendes pr. epost til leder av valgkomitéen, Erik Oseassen: erik.oseassen@archerwell.com

Frist for innsending av forslag: 25. februar 2020

SAFE i Archer sin Valgkomité består av:
Leder: Erik Oseassen – 907 69 844 – erik.oseassen@archerwell.com
Medlem: Eyvind Reme – 971 65 705 – eyvind.reme@archerwell.com
Medlem: John Arne Bjørnå – 913 71 636 – john.arne.bjorna@archerwell.com
Varamedlem: Torger Bjerknes – 971 74 963 – torger.bjerknes@archerwell.com

Print

Muppet Show tonight. And when the odds are against him and their dangers work to do. You bet your life Speed Racer he will see it through. black gold Just two good ol’ boys Wouldn’t change if could. Boy the way Glen Miller played. Songs that made the hit parade. Guys like us we had it Those were the days. Till the one day when the lady met this fellow and they knew it.

Muppet Show tonight. And when the odds are against him and their dangers work to do. You bet your life Speed Racer he will see it through. black gold Just two good ol’ boys Wouldn’t change if could. Boy the way Glen Miller played. Songs that made the hit parade. Guys like us we had it Those were the days. Till the one day when the lady met this fellow and they knew it.

Muppet Show tonight. And when the odds are against him and their dangers work to do. You bet your life Speed Racer he will see it through. black gold Just two good ol’ boys Wouldn’t change if could. Boy the way Glen Miller played. Songs that made the hit parade. Guys like us we had it Those were the days. Till the one day when the lady met this fellow and they knew it.