archer@safe.no

Enighet på NR området

Resultatet ble som følgende:

Lønn: Med virkning fra 1.juni 2024 gis et generelt tillegg på kr 43.000,- som legges på lønnsmatrisens linje 2 «årslønn med feriepenger». I gjeldende lønnstabell A1-E.

For gruppen individuelt avlønnede i den enkelte bedrift gis lønnstillegg innenfor en minimumsramme på 5,3 prosent, dog slik at hver individuelt avlønnet skal være sikret et lønnstillegg på minimum kr. 43.000.-.

Pensjon: Satsen på innskuddspensjon økes med 1 % mellom 0 og 7.1 G, dvs. fra 3/15 til 4/15.

Helligdagsgodtgjørelse økes med kr 25,- til kr 2300,- pr dag.

Nattillegget økes med kr 5,- til kr 107,50 pr time.

Les mer her

Facebook
Twitter
Print
Email

Søk

FLERE NYHETER

Ukeinfo, uke 24

Arbeid på land i på periode: Det har kommet en del spørsmål rundt dette med …

Ukeinfo, uke 23

Permitteringer: Det har kommet noen spørsmål om permitteringer og utvelgelse. Klubben har vært helt klar …

Ukeinfo, uke 22

Permitteringer: Det har vært kjent og vi har også skrevet om dette på hjemmesiden tidligere. …

Følg oss på Facebook

Følg oss

Tags