SAFE i Archer
Et rettferdig arbeidsliv

 Nyheter

Uke info, uke 49

Uke info, uke 49

Status

Vi har denne uken drøftet CRI /BHS. Det var flere ting som var varslet klubbene i forkant av møtet og noen fant vi en løsning på og noen jobbes videre med. Det skal likevel sies at avtaler og protokoller

Julequiz 2018

Julequiz 2018

Årets julequiz er laget i Google skjema. Dersom du ikke kan svare på spørsmålene online, så send en e-post til safe@safeiarcher.no med de rette svarene, slik at du kan delta i konkurransen.

Frist for å delta: 24.desember 2018
Trekningen blir

Uke info, uke 48

Uke info, uke 48

Status
Denne uken har Archer avholdt styremøte. Blant annet ble det konstatert at vi tjener penger på de nye kontraktene med Equinor. Det vi er mest sårbar på i tiden som kommer, er sykefravær og nede tid.

La oss ta

Uke info, uke 47

Uke info, uke 47

Status:

Denne uken har SAFE i Archer avholdt styremøte. Styret fikk en full gjennomgang av aktiviteten på klubbkontoret og fikk også meldt tilbake bekymringer fra de ansatte ute i havet. Den helt klare utfordringen nå, er å få alle inn

Uke info, uke 46

Uke info, uke 46

Status:

Denne uken har vi blant annet hatt møter med bedriften om avlønning av individuelt avlønnet personell offshore, etter virksomhetsoverdragelse fra KCAD og Odfjell.
Så har vi hatt møte i nærværsgruppen, som er en gruppe bestående av bedrift, helsetjenesten, vernetjenesten

Pålagt pre skift møte

Vi ønsker snarlig tilbakemelding fra alle felt om praksis på din plattform.

Det vi vil vite er:

Hvilke plattform er du på?

Individuelt avlønnet eller tariffert?

Når starter preskift møte?

Har du møter før dette?

Når starter handover med din

Ukes info, uke 45

Status:

Vi har denne uken skrevet under protokoll vedrørende Franks på boredekk og flagging på Ula.

På Ula må mekaniker assistere ved flagging / anhuker, dersom det oppstår behov for dette. Dette skal ikke være til hinder for at mekaniker

Last ned fra

Last ned fra

Last ned fra