archer@safe.no

Valg 2017

Har du forslag til kandidater som vil inn i SAFE i Archer sitt styre?
NB! Alle kandidater som foreslås må være forespurt og de MÅ ha takket «Ja» på forhånd.

Følgende verv er på valg i år: Nestleder, Kasserer, 4 styremedlemmer og 4 varamedlemmer
Nestleder, Kasserer og Styremedlem velges for to år, varamedlemmene for ett år.

Frist for innsending av forslag: 15. mars 2017

Forslagene sendes pr. epost til leder for valgkomitéen, Øyvind Lorentzen: lorento@me.com

SAFE i Archer sin Valgkomité i 2017 består av:
Leder: Øyvind Lorentzen, mob: 900 68 962
Medlem: Asgeir Stegan, mob: 918 02 230
Medlem: Eyvind Reme, mob: 971 65 705
Vara: Bjørn Norheim, mob: 916 10 043

 

Hilsen
Valgkomitéen

Facebook
Twitter
Print
Email

Søk

FLERE NYHETER

Ukeinfo, uke 24

Arbeid på land i på periode: Det har kommet en del spørsmål rundt dette med …

Ukeinfo, uke 23

Permitteringer: Det har kommet noen spørsmål om permitteringer og utvelgelse. Klubben har vært helt klar …

Ukeinfo, uke 22

Permitteringer: Det har vært kjent og vi har også skrevet om dette på hjemmesiden tidligere. …

Følg oss på Facebook

Følg oss

Tags