archer@safe.no

Uke info, uke 7

Denne uken har det vært mange spørsmål fra medlemmene og det er jo veldig kjekt å kunne hjelpe hver enkelt av dere.

Det er dessverre ikke noen form for bedring i markedet ennå, men bedriften jobber hardt med å få til mer jobb for oss, på flere av feltene.

Slik det ser ut nå vil det ikke bli oppstart på Ekofisk før i midten av august. Signalene er at det vil bli oppbemanning 1,5 mnd. før oppstart, slik at alle får bli kjent med utstyret.

Dette var selvfølgelig ikke det beste som kunne skjedd, men vi håper at vi kan ri av stormen også denne gangen. Så vet vi alle at det bare skal en bedring av oljeprisen til, for å snu hele situasjonen. De som følger med på nyhetene fra andre siden av ”dammen” vet at mye kan endre seg på kort tid.

Vi har også hatt mnd. møte denne uken. Det var oppe en del saker av privat karakter, som jeg da ikke kan omtale her. Vi ble også enige om å møtes på førstkommende mandag for å drøfte Weatherford saken.

Vi har også fått henvendelse fra en del av de som er i RP. og som blir oppringt av koordinator, om de kan reise ut igjen før de har vært like lenge hjemme som de var ute. Det er opp til hver enkelt å si ja til dette, bedriften kan ikke pålegge en å reise ut.

Om noen blir oppringt og spurt om en kan reise ut, har ikke bedriften lov å bruke tentativ inn / utreise. Dersom en er ute som sykeavløser eller en får beskjed om å reise ut på et spesifikt prosjekt, har en ikke en fast hjemreise dag å forholde seg til. Dette fordi den en reiser for kan bli frisk og klar for utreise, eller at et prosjekt blir stoppet eller blir ferdig før en hadde tenkt. Bedriften plikter å oppgi dette når en blir forespurt om en kan reise. Vårt råd til de som blir oppringt med spørsmål om å reise ut, er at en ber om en bekreftelse på e-post.

Vi skal også sette oss ned med bedriften for å drøfte ny ressurspool avtale. En slik avtale må godkjennes av de sentrale parter før den er gyldig.

 

Ha en fin helg

Raymond og Reidar

Facebook
Twitter
Print
Email

Søk

FLERE NYHETER

Ukeinfo, uke 24

Arbeid på land i på periode: Det har kommet en del spørsmål rundt dette med …

Ukeinfo, uke 23

Permitteringer: Det har kommet noen spørsmål om permitteringer og utvelgelse. Klubben har vært helt klar …

Ukeinfo, uke 22

Permitteringer: Det har vært kjent og vi har også skrevet om dette på hjemmesiden tidligere. …

Følg oss på Facebook

Følg oss

Tags