archer@safe.no

Ukes info, Uke 22

Mekling
Vi har nå fått dato for mekling på NR avtalen. Meklingsdatoene er 20. & 21. juni på riksmeklingsmannens kontor i Oslo. Vi håper selvsagt at vi lykkes i meklingen slik at vi unngår en konflikt. SAFE har varslet «plassfratredelse» på alle sine medlemmer, men vi har ennå ikke varslet noen «plassoppsigelse». For de som ikke er så kjent i termologien, betyr det at alle SAFE medlemmer kan bli tatt ut i konflikt, men det er ennå ikke er bestemt hvilke rigger, prosjekter eller plattformer som blir tatt ut i konflikt først. Vi har fått tilbakemeldinger fra våre medlemmer i havet om at det ikke er akseptabelt med et oppgjør på linje med det vi hadde i 2015. Da ble kjøpekraften for alle på tariff ,redusert og det vil ikke medlemmene akseptere i år. Nå må alle ha klart for seg at det er et stort skritt fra mekling til streik, men signalene fra havet er klar, vi er villige til å streike. Les mer her


Hjemmeside
Jeg vil påstå at vi er på vei til å få SAFE`s beste hjemmeside. Det gjenstår mye arbeid før alt er oppe og går, men vi er kommet godt i gang. Det er fremdeles ting som vi ikke har fått til, slik som e-post varsling ved nyheter, så vi oppfordrer alle til å følge med på hjemmesiden med jevne mellomrom.
Lukket område med innlogging fungerer heller ikke foreløpig og registrerings funksjon for medlemmer er skjult. Dette fordi vi nå vil få innlogging på flere nivåer, slik som medlem, tillitsvalgt, styremedlem og AU. For at dette skal være enklest mulig for dere, vil vi prøve å bruke samme «brukernavn og passord» som dere bruker på SAFE sentralt sin innlogging. Dette medfører mye arbeid og vi vet ikke helt om vi får det til. Vi jobber hardt med saken, men dette er ting som må tas ved siden av alt det vanlige klubbarbeidet, som for tiden ikke er lite.
Vi ber dere alle utvise litt tålmodighet, så blir det nok bra.

Ting som ennå ikke kommer opp på hjemmesiden vår, finner dere muligens på SAFE sentralt sin hjemmeside, så bruk denne også. Dere når oss også på safe@safeiarcher.no

Profilering
Jonny Thorkildsen er nå på sykkeltur. Han skal sykle fra Lindesnes til Nordkapp. SAFE i Archer har sponset Jonny slik at han får synligjort klubben i hele Norge. De som har lyst å følge Jonny på hans tur, kan gjøre dette på Facebook. Dette krever at du blir venn med ham.

Heltids tillitsvalgt
Vi hadde mnd. møte med bedriften på torsdag. Selv om det nå er få saker i forhold til det vi hadde tidligere, er det fremdeles en del. Mange av sakene nå for tiden går på permittering og ansiennitet. Dersom dere skulle ha spørsmål, ta kontakt med klubben så skal vi se hva vi kan hjelpe med.
Vi er nå inne i en fase hvor vi har et overtall av ansatte, men fremtiden ser faktisk lys ut, så la oss jobbe sammen for å komme over kneiken i denne omgang.

I forbindelse med at vi nå har måttet si opp mange dyktige medarbeidere har vi også naturlig nok, mistet mange medlemmer. Det betyr at vi for en periode er under det antall som kreves for å ha 2 stillinger på land. Dersom vi skal gå ned til 1 heltidstillitsvalgt vil det bli svært vanskelig for oss. AU i SAFE i Archer har derfor kommet frem til en avtale med bedriften.
I og med at Archer nå flytter ut fra Travbaneveien er det en utfordring med kontorer. Raymond vil derfor som en del av avtalen ha hjemmekontor frem til neste årsmøte.

2 av styremedlemmene i SAFE i Archer går nå ut av styret. Mats Hanssen er en av de som dessverre er blitt oppsagt og Tommy Halset har søkt permisjon. Disse vil ikke bli erstattet og styret reduseres derfor også  frem til kommende årsmøte.

Styremedlemmer vil ikke bli sendt i land for å delta på styremøter. Her blir det muligens flytting av noen styremøter, slik at vi passer på at flest mulig er hjemme.

Til den kommende tillitsvalgt konferansen 21. – 23 . oktober vil heller ikke tillitsvalgte som er offshore bli sendt hjem for å delta. Det betyr at du må være hjemme for å kunne delta.

Au har vurdert fordelen ved å ha 2 heltidstillitsvalgte som større enn de ulempene som følger av avtalen vi har inngått.
Generelt vil vi gjøre oppmerksom på at de som er i RP. må ”huske” å reservere seg for utreise i de perioder de vet de er opptatt, samt ferie som dere har bestemt dere for. Om dette ikke gjøres, kan dere komme i en situasjon hvor bedriften må ”tvinge” dere til å reise pga. bemanningsutfordringer.


Ressurspool
Så litt avklaring rundt dette med RP. Vi har som følge av de avtaler vi har inngått en stor RP, mye større enn det RP. avtalen sier vi skal ha. Det er mange arbeidstimer som er knyttet opp til RP. Og dersom ikke bedriften får benyttet timene er det en stor kostnad. Vi vet alle at operatørene presser leverandørene til å levere stadig ”lavere” pris, noe som gjør at marginene ikke er store. For at bedriften skal kunne utnytte timene, må noen regne med å reise i tett rotasjon i en periode. En skal ikke reise før 1/3 regelen er oppfylt, men utenom dette må en faktisk reise.
Da er det ekstremt viktig at dere gir beskjed til bedriften, tidligst mulig om hvilke perioder dere ikke kan reise.

Ha en riktig fin helg

Reidar og Raymond.

Facebook
Twitter
Print
Email

Søk

FLERE NYHETER

Ukeinfo, uke 28

Sommertid: Det virker som det fremdeles er sommertid, selv om været på Vestlandet ikke bærer …

TV konferanse 16.-18.sep.2024

SAFE i Archer arrangerer tillitsvalgt konferansen på Kielfergen, Oslo-Kiel tur/retur.Vi oppfordrer på det sterkeste alle …

Ukeinfo, uke 27

Sommertid: Det er absolutt sommertid, selv om været på vestlandet ikke bærer preg av det.Handover …

Følg oss på Facebook

Følg oss

Tags