archer@safe.no

Ukeinfo, uke 41

Det som har tatt mye tid denne uken, er først og fremst forberedelsene til lønnsdrøftingene for individuelt avlønnede offshore. Vi har fått tilsendt tallmateriale fra bedriften, men er ikke helt fornøyd med det tilsendte materialet. Vi har igjen fått hjelp av vår Excel-ekspert Steinar Østhassel og har rimelig god oversikt over alle minimum, maksimum lønninger og lønnsforskjeller mellom grupper og også innad i gruppene. 
Vi har fått flere innspill fra de forskjellige gruppene og har også tillitsvalgte og medlemmer som aktivt kommer med innspill om hvorfor akkurat deres gruppe må løftes. Det er heller ikke tvil om at lønnsforskjellene mellom assistent borer og borer er urimelig liten og dette må vi få gjort noe med.
Vi har i mange år samarbeidet med Industri Energi i Archer og har i tillegg i år fått en invitasjon til samarbeid med Lederne i Archer. 
Vi har ennå ikke fått dato for drøftingene, for dette er ikke reelle lønnsforhandlinger, kun drøftinger om hvordan resultatet av årets lønnsforhandlinger skal fordeles. Det er også mulig for bedriftene å gå utover rammen, men i Archer´s historie har dette aldri hendt, i motsetning til flyterigg selskapene som flere ganger har gått utover rammene.
Det er ennå ikke for sent å komme med innspill til lønnsdrøftingene, men husk jo bedre begrunnet innspillene er, jo lettere er det å få gjennomslag.
Som vanlig, dere får alltid svar fra oss på klubbkontoret ved å sende e-post til: archer@safe.no

Dom i arbeidsretten – Arbeidskonflikt 2018
Dommen omhandlet to hovedspørsmål – begge knyttet til HA punkt 17.8.
1. Når gjeninntrer lønnsplikten etter en konflikt?
2. Hvilken brøk skal benyttes ved selve lønnstrekket under konflikten?

Hovedspørsmål 1 – når lønnsplikten gjeninntrer etter konflikt, uttaler Arbeidsretten at SAFE ikke kan få medhold i sin påstand om at lønnen gjeninntrer umiddelbart. Men Arbeidsretten kommer også til at NR heller ikke får medhold i sin påstand om at «lønnsplikten gjeninntrer når det er praktisk mulig å gjenoppta arbeidet» Arbeidsretten uttaler i premiss 67 at dersom lønnsplikten skal inntre når det er «praktisk mulig», så vil ikke dette gi en presis angivelse av når lønnsplikten gjeninntrer. «Det kan åpne for vid skjønnsutøvelse fra arbeidsgivers side til ensidig å avgjøre når arbeidet skal starte opp igjen». Arbeidsretten slår etter dette fast at det vanskelig kan oppstilles en generell og entydig regel for når lønnsplikten gjenoppstår, og at dette må bero på en konkret vurdering i det enkelte tilfelle.

Hovedspørsmål 2 – brøken ved lønnstrekk – så er Arbeidsretten kommet til at 1/11 skal tolkes som 1/10 ved 1460 timers årsverk. Dette på tross av at avtalen kun sier 1/11.

Les mer om dommen her

Diverse
Vi har også fått til en enighet med bedriften om at mannskapene ikke skal sitte uvirksom ombord ved f.eks. helikopterforsinkelser. Dessverre har det vist seg at blandt annet på Snorre B har dette vært praktisert, når riggen har vært i vedlikeholdsstans. Enigheten kan dere få tilsendt ved henvendelse til klubbkontoret.

En annen ting vi har fått tilsendt fra dere i havet er følgende påstand som bedriften sender ut
til ansatte. 
«Timeføring Covid. 
Blir en hjemme grunnet sykdom, benyttes egenmelding skjema sendt på mail, samt timeføring kun nede i wage code 800C «sick, Personal statment – C. Her føres da ikke døgn offshore og nattillegg.»

Dette er ikke rett. En har rett på nattillegg dersom en må være hjemme med Covid eller mistanke om smitte.

Årsmøte 2020
Vi har lagt ut invitasjonen til årsmøtet 2020 (som i år holdes på Teams.)
Det er pr. dato 24 påmeldte delegater. Vi har tatt opp med bedriften hvordan de som er ute på nattskift skal bli gitt anledning til å delta. Å kompensere møtet med overtid og så la de jobbe som vanlig, ser vi ikke på som en god løsning. Alle skal være «dønn tilstede» på jobb og da kan en ikke stå opp midt på dagen for å delta på årsmøtet og så stille påjobb om natten, som om ikke noe var skjedd. Vårt forslag til løsning er at de tillitsvalgte som går natt og som ønsker ådelta på årsmøtet (på Teams) får «fri med lønn», slik at de får 8 timer kvalifisert hvile, etter at årsmøtet er avsluttet.

Dersom noen tillitsvalgte som går natt ønsker å benytte seg av denne ordningen, må de snarest ta kontakt med klubben slik at vi i samarbeid med bedriften kan få lagt til rette for dette.

Les hele innkallingen her

Klikk her for påmelding

Selv om vi i år ikke får møtes fysisk, er det viktig at alle tillitsvalgte melder seg på. De som er hjemme vil få overtid, RP 12 timer på årsverket, mens de som er ute på jobb har rett på fri. Vi vil også henstille bedriften om at de som er offshore, får tilgang til en PC i årsmøtets varighet.

Ekstern informasjon
Vi kjenner til at det er ulik informasjon som kommer fra ulikt hold. Dere som er SAFE medlemmer skal forholde dere til informasjon fra klubben, eller informasjon gitt på SAFE sin hjemmeside.

Her kan du finne nyttig SAFE informasjon:
Les siste SAFElement her…
Les siste SAFE magasin her…
SAFE medlemsfordeler…
YS fordel…

Drift, så langt vi kjenner til (sitter du med annen informasjon, send det gjerne til oss).
SFB er det vedlikehold. SFB mannskapet er tilbake til SFA.

SFC er det for tiden boring.

GFA & GFB er i revisjonstans.

Njord forsetter med dagens bemanning ut året. Faseskiftet er varslet til januar 2021 og etter planen forlater Njord Stord mai 2021. Det er likevel mulig at dette vil bli endret, vi venter tilbakemelding fra Equinor.

Gyda Det blir full bemanning fra tirdag 13.oktober.

Snorre A er i borestopp frem til 21. januar. Bemanningen om bord vil variere i perioden.

Snorre B 
er i full boring, men det vil komme en stopp her senere i år.

Visund er i revisjonsstans.

Veslefrikk her blir det en wireline kampanje fra 12. okt. med planlagt oppstart på P&A 15.november.

Valhall IP skal ha en POB på 19.

Valhall DP skal i september ha en POB på 8.

Ula vil beholde teknisk personell og sporadisk ha behov for løftecrew.

Topaz er ferdig å plugge siste brønn på Heimdal. Vi tror de holder på med nedrigging (mangler tilbakemelding) Nedrigging vil holde på ut oktober. Topaz skal deretter til engelsk sektor med oppstart Q3 2021.

De øvrige plattformene har vi ikke noe spesiell info om og fortsetter iht. boreprogrammene.

Hilsen klubbkontoret
Raymond og Reidar

Facebook
Twitter
Print
Email

Søk

FLERE NYHETER

Ukeinfo, uke 15

Årsmøtet SAFE i Archer: Vel gjennomført årsmøte. Årsmøtet ble gjennomført på Quality Hotel Gardermoen og …

Ukeinfo, uke 14

Årsmøtet SAFE i Archer: På tirsdag starter årsmøtet til SAFE i Archer. Første dagen vil …

Påskehilsen

Vi ønsker deg og dine en god påske! Nå er det endelig påskefri for mange, med …

Følg oss på Facebook

Følg oss

Tags