archer@safe.no

Ukeinfo, uke 23

Årsmøte SAFE i Archer.
SAFE i Archer gjennomførte onsdag 9.juni årsmøte. Årsmøtet ble også i år gjennomført på Teams.
Ett utvidet AU med kasserer Steinar Østhassel var til stede på Hotel Residense i Sandnes, hvor vi tirsdagen gjennomførte AU møte. Det ble på AU møtet gjort klar alle saker inklusiv test av avstemnings system. Da skjedde det en importfeil på delegatlisten, som ble importert til Compendia med vekttall. Dvs. at noen av delegatene fikk flere stemmer enn 1. Sistemann på delegatlisten ble tillagt noe slik som 20 stemmer. Det vil si at når han stemte på 1, fikk denne personen 20 stemmer.
Da årsmøtet gjennomførte valget ble derfor resultatet vi fikk, helt feil. Etter 2 avstemninger på første styremedlem trodde vi at vi kunne bruke % tallene. Heldigvis var Einar Giil oppmerksom og påpekte at også disse tallene var feil.
Vi fikk da tilslutt kontakt med ansvarlig hos Compendia, som sammen med Raymond Hauge klarte å finne og rette opp feilen.
Alle valg som da var gjennomført elektronisk ble nullstilt og ny avstemning ble gjennomført.
Leder Reidar Rikstad og sekretær Allan Leirvik stilte begge til gjenvalg og ble gjenvalgt med akklamasjon.
Her ser dere hele det nye styret i SAFE i Archer.
For øvrig ble regnskapet 2020 og budsjett for 2021 vedtatt.
SAFE i Archer takker alle våre tillitsvalgte som har vært med på å drive klubben, både som plasstillitsvalgte og styremedlemmer. Dere gjør en god innsatts.
Samtidig ønsker vi nye tillitsvalgte velkommen og ser frem til et godt samarbeid.

Travle tider med mange spørsmål fra medlemmene og mekling på NR området
Meklingen på NR området er satt til 16. juni med meklingsfrist 16.juni, kl.24:00
Meklingen skal i år foregå i Stavanger.
Det er varslet plassoppsigelse for alle SAFE & IE sine medlemmer.
Vi har varslet plassoppsigelse for Veslefrikk.

Plassoppsigelse (arbeidsoppsigelse)
Individuelle arbeidsavtaler for medlemmene av en arbeidstakerorganisasjon sies opp for å kunne iverksette streik, eller: en arbeidsgiverorganisasjon (eller en arbeidsgiver) sier opp arbeidstakere for å kunne iverksette lockout. Ved brudd i forhandlinger om ny eller revidert tariffavtale vil en av partene (nesten alltid arbeidstakersiden) gå til plassoppsigelse. Riksmeklingsmannen skal umiddelbart få melding om plassoppsigelsen slik at mekling kan gjennomføres. Plassoppsigelse må derfor meldes senest 14 dager før arbeidskamp kan starte, jfr. Arbeidstvistlovens bestemmelser om meklingsfrister.
PlassfratredelseDet antall plassoppsagte som faktisk tas ut i streik (lockout). Normalt meldes det plassfratredelse senest fire dager før meklingen må avsluttes og arbeidskamp kan iverksettes.

Betinget permitteringsvarsel
Som følge av en mulig konflikt (streik) har vi drøftet følgende av dette med bedriften. For de av Archer sine ansatte som ikke blir tatt ut i streik, men er på prosjekter hvor en streik stopper operasjonen, vil Archer permittere de ansatte som ikke streiker. Derfor mottok alle ett betinget permisjonsvarsel fra bedriften forrige uke.
Nå er det slik at selv om både SAFE og IE har varslet plassoppsigelse for alle medlemmer på NR området, så er det ennå ikke bestemt hvilke prosjekter som det varsles plassfratredelse for. Vi håper og tror at bedriftene kommer oss i møte under meklingen.

Pålagte møter
SAFE i Archer er også av den oppfatning at alle pålagte kurs eller møter i den ansattes fritid skal kompenseres for. Dette er også i tråd med tariffavtalen. Det har i det siste dukket opp påstander om at alle må stille på et møte når de kommer ombord. Vi har tidligere tatt opp dette med bedriften og de har hevdet at dette er frivillige møter.
Klubbene i Archer har levert dokumentasjon på at Equinor pålegger alle ankommende på plattformen om å gå direkte i velkomst møte. Dermed finnes det ikke tvil om at møtet er pålagt.
Vi forstår at Equinor muligens har en eller annen formulering i kontrakten sin med Archer der dette er noe Archer har påtatt seg som en del av borekontrakten.
SAFE i Archer har tariffavtalen å forholde seg til og er ikke en del av den delen av kontraktsforhandlingene som Archer har hatt med Equinor.
Bedriften er usikker på om de kan akseptere dette og har sendt saken over til advokatene til NR. Det er selvsagt deres rett å få prøvd dette, men det er også viktig at dere ute gjør krav om overtid kompensasjon for medgått tid for disse møtene. Om boresjef eller andre ikke er enig må de føre timene som «dispute», slik at vi har dokumentasjonen når saken får en endelig avgjørelse.

Pålagte kurs om bord
Vi har tatt opp spørsmålet som vi fikk fra dere offshore om pålagte kurs i fritiden om bord. Blant annet hadde de individuelt avlønnede fått beskjed om at de ikke fikk betalt overtid for disse kursene. Vi var ikke enig i bedriften sin tolkning og gjorde krav om overtidsbetaling for alle som tok kurset på fritiden. Dette har nå bedriften akseptert.

Bruk av munnbind
Vi har fått tilbakemelding fra mannskaper offshore om at de nå må bruke munnbind kontinuerlig.Det finnes dessverre ikke noe punkt i TA som tar høyde for dette og dermed heller ingen kompensasjon som vi kan henge det på.
SAFE i Archer vil sjekke med andre bedrifter som har innført dette påbudet for sine ansatte. Vår oppfatning av dette er at når operatør / arbeidsgiver pålegger de ansatte en ulempe, skal også ulempen kompenseres for.
En av vanskelighetene med å nå frem med et slik krav er at det er fryktelig lenge siden sist det var en pandemi i Norge og ingen avtaler har tatt høyde for dette. SAFE er kjent for å være banebrytende, så kanskje vi får til noe. SAFE i Archer er en av de klubbene som har fått til gode løsninger for de ansatte, men det kreves et lite under for å få gjennomslag i denne saken. PS: Ikke fortell det til noen i ledelsen.

Mer nyttig informasjon fra SAFE finner dere oppdater på disse linkene:
Les siste SAFElement her…
Les siste SAFE magasin her…
SAFE medlemsfordeler…
YS fordel…

Drift, så langt vi kjenner til: Sitter du med annen informasjon, send det gjerne til archer@safe.no
SFB
 er det full bemanning. Boremannskap skal over til SFC ca. 15.juni 2021.
SFC er det vedlikehold.
GFA er det full bemanning.
GFB er det full bemanning.
GFC er det full bemanning.
Njord planlagt oppstart april 2022, men ennå ikke bestemt når den forlater Stord.
Gyda er det full bemanning, forventet ferdig med P&A juli / august 2021.
Grane er det full bemanning.
Snorre A er det full bemanning.
Snorre B er det full bemanning. Pr. nå er det wireline operasjon.
Visund er det full bemanning.
Veslefrikk er det P&A.
Valhall IP har 8 mann på dag, 2 mann på natt.
Valhall DP har en POB på 8.
Ula vil beholde teknisk personell og sporadisk ha behov for løftecrew.
Topaz skal til engelsk sektor Q3 2021. Bygges opp og sjekkes i Sandnes.
Avd. Rental drift som normalt. Leverer gode resultater.

De øvrige plattformene eller avdelingene har vi ikke noe spesiell info om og fortsetter iht. sitt programmene.

Link til Porteføljeoversikt

Hilsen klubbkontoret
Raymond og Reidar

Facebook
Twitter
Print
Email

Søk

FLERE NYHETER

Ukeinfo, uke 28

Sommertid: Det virker som det fremdeles er sommertid, selv om været på Vestlandet ikke bærer …

TV konferanse 16.-18.sep.2024

SAFE i Archer arrangerer tillitsvalgt konferansen på Kielfergen, Oslo-Kiel tur/retur.Vi oppfordrer på det sterkeste alle …

Ukeinfo, uke 27

Sommertid: Det er absolutt sommertid, selv om været på vestlandet ikke bærer preg av det.Handover …

Følg oss på Facebook

Følg oss

Tags