archer@safe.no

Uke info, uke 39

I morgen får vi mange nye kollegaer, vi vil ønske dem velkommen og håper de føler seg godt mottatt hos oss i Archer.

Dessverre har noen i Archer klart å lage noen rykter, som ikke medfører riktighet.

Situasjonen i Archer plattformboring (PB) er i dag denne. Vi har 1 streng, hvor vi borer. Dette er på Statfjord C ( SFC) Resterende prosjekter er i vedlikehold med litt varierende bemanning, men i utgangspunktet minimums bemanning. Vi har på noen av prosjektene klart å få inn noe ekstrabemanning som kommer utenom kontrakt.

Pr. dato er vi 100 mann ++ permittert.

De ulike enighetsprotokoller som vi laget med bedriften, var ut fra de ulike prosjekter og iht. tariffavtalens tekst med inntil 12 ukers varighet. Tidspunktene for de ulike protokoller varierer og en av de ble inngått for mer enn 12 uker siden. Vi har derfor sittet sammen med bedriften (og IE) å sett på muligheten om utskifting av de som har gått over 12 uker. Dette er også iht. tariffavtalens tekst. Problemene er jo selvsagt at de håpene (og signalene) vi hadde om oppstart av noen av våre prosjekter nå i høst, dessverre ikke har slått til. Det er da svært vanskelig å «rullere» på de permitterte, da arbeidet ikke er tilstede. Vi har i møter med bedriften pekt på de vi mener bedriften har mulighet til å bytte ut med andre. Dette er noe vi jobber med og utgangspunktet er ansiennitet.

På Tampen inngikk vi noe senere en protokoll, som ligger ute på lukket område. Denne protokollen ble også laget med en varighet på inntil 12 uker. Vi har derfor en enighet med bedriften om å sette oss ned å se på hele bemanningen i PB i Archer i november.
Det er da tariffavtalen som er bestemmende for arbeidet vi holder på med. Om situasjonen i november er slik at vi fortsatt har behov for å ha mannskaper permittert, vil vi se på bedriften samlet.

Det betyr IKKE at vi skifter ut «Archer personell med Odfjell personell» som noen av våre ledere har uttrykt, ute på noen av våre «nye» prosjekter. La oss nå håpe at bemanningssituasjonen gjør at behovet for permitteringer ikke er tilstede, noe som er teoretisk mulig dersom Brage kontrakten skulle tilfalle Archer. I alle fall vil det bli kortvarige permitteringer som vi skal klare å takle.

Tariffavtalen og ansiennitet er utgangspunktet for alle våre forhandlinger med bedriften.

For de som ikke har passord som fungerer til lukket område, følg denne linken for å lage nytt: http://www.safeiarcher.no/reset-passord/

 

Det er alltid vanskelig å spå om fremtiden, når planer legges lang tid i forveien. Derfor kollidere nå overtakelsen av våre nye prosjekter med Reidar sin ferie, men Raymond er fremdeles tilgjengelig.
Reidar vil i ferien forsøke å svare på e-poster og telefoner. Om dere vil ringe, vær snill å bruk mobil tlf. +47 950 21 952, slik at Reidar kan se hvem som har ringt og ringe dere tilbake.

 

Hilsen

Raymond og Reidar

Facebook
Twitter
Print
Email

Søk

FLERE NYHETER

Ukeinfo, uke 15

Årsmøtet SAFE i Archer: Vel gjennomført årsmøte. Årsmøtet ble gjennomført på Quality Hotel Gardermoen og …

Ukeinfo, uke 14

Årsmøtet SAFE i Archer: På tirsdag starter årsmøtet til SAFE i Archer. Første dagen vil …

Påskehilsen

Vi ønsker deg og dine en god påske! Nå er det endelig påskefri for mange, med …

Følg oss på Facebook

Følg oss

Tags