archer@safe.no

Uke info, Uke 9

Vi er kommet i mål med en avtale om redusert lønn mot redusert arbeid. Fagforeningene er veldig godt fornøyd med avtalen som er undertegnet i dag. Spesielt er vi fornøyd med at vi sammen med bedriften fant en løsning som er bedre en det som ble stemt over.

Først og fremst syns vi at det er fantastisk at så mange som 85% hadde mulighet til å være med på å få i stand denne avtalen. Samtidig er det viktig å huske på at det var flere av dem som stemte nei som ønsket å være med, men av forskjellige grunner ikke kunne. De valgene som er tatt må respekteres enten en stemte JA eller NEI.

For å unngå oppsigelser i Archer AS har fagforeningene og Archer blitt enige om følgende:

  • Rundt 85% av de ansatte går frivillig ned 17.3% i grunnlønn f.o.m. 01.04.2015 t.o.m. 30.11.2015.
  • Mot å gå ned 17.3% i grunnlønn får en 1 tur fri, eller 168 timer på årsverket dersom en er i ressurspool (RP).
  • Turen en får fri skal tas ut så raskt som praktisk mulig og en skal tilstrebe at flest mulig får tatt denne i 2015, men innen 2016 er omme skal det være gjennomført.
  • En oppfordrer de ansatte til å så tidlig som mulig komme med ønsker om fri, men det er bedriften som har styringsrett.
  • Avtalen gjelder ikke de som allerede er gått ned 50% i lønn og stilling.
  • Den avtalte løsningen er basert på dagens markedssituasjon. Kommer det endringer i markedssituasjonen må en vurdere nødvendige endringer i forhold til den avtalte løsningen.

Logg deg på medlemsområde for å lese mer: SAFE i Archer (krever innlogging)

 

http://images.rigzone.com/images/jobs/logos/archer_bg.gif

Bedriften har i dag sendt ut følgende pressemeldingen:

ENIGHET MELLOM ARCHER OG FAGFORENINGENE INDUSTRI ENERGI OG SAFE OM TILTAK FOR Å UNNGÅ OPPSIGELSER AV ANSATTE OFFSHORE.

Archer og de lokale fagforeningene for Industri Energi og SAFE har i dag inngått avtale om alternative tiltak til oppsigelse av ca 150 ansatte offshore. Avtalen omfatter at ca 85% av ansatte offshore frivillig går ned 17,3% i grunnlønn mot å ta en offshore tur fri. Avtalen vil gjelde i 8 måneder fra 1. april 2015.

Den avtalte løsningen er basert på dagens markedssituasjon, men er ingen garanti for at en ikke må iverksette oppsigelser på et senere tidspunkt dersom den operasjonelle aktiviteten for selskapet endrer seg.

Partene er svært fornøyd med avtalen. Avtalen bidrar til å opprettholde sikre operasjoner offshore og begrense konsekvenser for selskapets leveranser mot våre kunder i nåværende markedsituasjon.

John Lechner, General Manager Archer Norge, uttaler at han er stolt av å være leder av et selskap der så stor del av de ansatte viser lojalitet og samhold for å bidra til å sikre arbeidsplasser for sine kolleger. Han berømmer også fagforeningenes vilje til å finne gode konstruktive løsninger i denne saken.

Facebook
Twitter
Print
Email

Søk

FLERE NYHETER

Ukeinfo, uke 15

Årsmøtet SAFE i Archer: Vel gjennomført årsmøte. Årsmøtet ble gjennomført på Quality Hotel Gardermoen og …

Ukeinfo, uke 14

Årsmøtet SAFE i Archer: På tirsdag starter årsmøtet til SAFE i Archer. Første dagen vil …

Påskehilsen

Vi ønsker deg og dine en god påske! Nå er det endelig påskefri for mange, med …

Følg oss på Facebook

Følg oss

Tags