archer@safe.no

Uke info, uke 9

Vi har i Archer en utrolig vanskelig situasjon, men det er vi dessverre ikke alene om. Hele offshorenæringen sliter for tiden. Vi kan jo gjøre som regjeringen ønsker, bygge ned næringen og bli grundere alle mann. Blir litt trangt for nye bedrifter når 90 000 mann skal starte egen bedrift, og det er bare de som er rammet frem til nå.

I Archer fikk vi dessverre beskjed om at BP utsetter oppstarten av Vallhall. Dette vil få konsekvenser, men vi vet ikke hvilke foreløpig.
Vi har lagt ut info fra bedriften på lukket område på hjemmesiden. Denne gang finner dere det under Archer nyheter, under medlems fanen.
Dere kan være sikker på at fagforeningene i Archer, sammen med Archer vil snu hver stein for at dette ikke skal medføre at det kommer en masse oppsigelser som følge av dette.

Som noen har fått med seg, har det kommet uttalelser i media de siste dager, som koblinger opp mot de tiltak som vi har gjort i Archer. Dette er en FEIL kobling. Det er fullt lovlig å ha egne meninger og det er selvfølgelig også lovlig å fremføre disse i den form en selv føler hensiktsmessig. For de som kjenner systemene til SAFE vet de at vi er en grasrotorginasjon, hvor det er høyt under taket. Vi har likevel systemer som skal følges og vi vil passe på at disse retningslinjer er fulgt.

Så skal jeg kommentere noen av uttalelsen fra media de siste dager:

  • Eilertsen hevder at lønnskutt ikke er samfunnsnyttig og ikke tjener de ansatte og er med på å forverre forholdene for de gjenværendeansatte på området, da det gir en konkurranse vridning.

Det kan godt være at en lønnsreduksjon har de følger, det vet jeg faktisk ikke noe om og kan derfor ikke uttale meg. Det jeg vet noe om, og kan uttale meg om, er det vi har gjort i Archer.
Vi er ferdig med en runde hvor 85% av dere reduserte arbeidstiden med 17,3 %. Det ble da denne var ute til avstemning sagt ting, som i hvert fall undertegnede kanskje skulle ha latt være. Det var slik som ”vi må få til en kollektiv ordning” og ”bedriften trenger nærmere 100% oppslutning”. Disse utsagn sammen med en kort avstemningsfrist, gjorde nok at noen følte seg ”tvunget” til å stemme ja. Det beklager jeg, men mye av den kritikken som kom den gang, skyltes nok andre tiltak som var blitt gjennomført i bedriften. Det som gjorde størst utslag var nok flytting av beregningstidspunktet for ressuspool avtalen. Jeg skal ikke gå i detaljer om dette nå, da det snart er et tilbakelagt stadium.
Likevel ”reddet” vi jobben til 144 mann i 8 mnd. Og noen av de som var i faresonen for oppsigelse den gang for ca. 1 år siden, er fremdeles i jobb.
Mulig at dette ikke er til nytte for samfunnet, men det har vært veldig til nytte for de som var berørt den gangen. Og for de som i ettertid har fått oppsigelse, selv om de var med på ordningen, har de fremdeles gjeninntakelsesrett, noe de ikke ville hatt dersom oppsigelsene hadde vært gjennomført for 1 år siden.
Når vi nå har besluttet å gå i gang med en ny runde med stillingsreduksjons avtale og det fremdeles viser seg at ca. 57% av våre ansatte fremdeles stiller opp, er det det jeg henviser til i overskriften.
Jeg har fremdeles stor respekt for de som av ulike grunner valgte å ikke delta. Som vi har skrevet på hjemmesiden vår, som dere som medlemmer har tilgang til, (men ikke utenforstående som likevel uttaler seg som om de har kjennskap til alt) har vi belyst de fleste spørsmål.  Dere har alle tatt et valg og sier at dette kan / kan jeg ikke være med på og står inne for det valget, respekterer vi.  Noen av de som valgte å si nei til ordningen, har tilskrevet bedriften og beklaget og forklart sitt valg. Det er selvfølgelig ikke nødvendig, men viser at dere tenker litt på sidemannen deres, tross alt.

Grunnprinsippet i den norske modellen er at et samarbeid mellom partene skal føre til et resultat. Det har vi gjort i Archer sitt tilfelle.
Og for de ektefeller, samboere eller andre nysgjerrige som leser dette, la meg enkelt forklare hva vi i Archer har gjort:
Archer har som følge av en avtale med fagforeningene gått ut å tilbudt alle ansatte å ta en ulønnet permisjon på 1 tur, tilsvarende 168 timer. Dersom en ansatt hadde søkt bedriften om en slik permisjon, ville de nok ha fått det, særlig i dagens situasjon. Bakdelen med å ta ut en slik ulønnet permisjon er at en går av lønn i 6 uker. (2 uker offshore + avspasering) Dette betyr at en mister sine rettigheter opp mot folketrygden og sykepenger. Dersom en da kommer ut for en ulykke eller blir rammet av en alvorlig sykdom i denne perioden, har en ikke krav på sykepenger eller lønn, verken fra arbeidsgiver eller folketrygden. For å få tilbake disse rettighetene må en være sammenhengende i jobb i minst 4 uker. Dersom du er alvorlig skadet eller for eksempel blir rammet av et alvorlig hjerteinfarkt, kan du ved en slik ulønnet permisjon bli gående lenge uten inntekt.
Ved løsningen som vi i Archer har valgt, blir den ansatte tilbudt 1 turs permisjon (for de i ressurspoolen blir timene godskrevet årsverket, umiddelbart.) Trekket derimot blir gjennomført med trekk i lønn i 8 mnd. (6 uker fri, utgjør 17,3% av årsverket, når du deler det ut på 8 mnd.)
En slipper derfor problemstillingen med å bli utmeldt fra folketrygden, da en er på lønn i hele perioden.

De ansatte i Archer har vist solidaritet og riktig fagforenings ånd ved å stille opp for sine kolleger. Det gjør meg selvfølgelig stolt å være leder for disse medlemmene og igjen ha stor respekt for de som dessverre ikke har mulighet til å stille opp. Det er igjen god fagforenings ånd, da vi tar hensyn til individuelle behov.

Tidligere nevnte organisasjonssekretær mener at lønnskutt, (og da går jeg ut i fra at han henviser til Archer sin ordning om lønnskutt, noe dere som har lest det jeg har skrevet over forstår ikke er riktig) tar fokus bort fra andre kutt og besparelser.
Jeg kan love dere som jobber i Archer, at i vår bedrift har vi kuttet det som kan kuttes og at utenforstående sitter på kunnskap om bedrifter de overhodet ikke har kjennskap til, forundrer meg.
Har disse folkene en eller annen glasskule de ser inn i?

Så hva er med på å drive priser og gir press på lønninger og som gjør at andre selskaper må følge etter?
Det å dumpe priser på flyterigger og bemanning på faste plattformer, vil nødvendigvis medføre at andre må følge etter. Nå er det sikkert at en prisjustering på flere av tjenestene i Nordsjøen har vært på sin plass, men dette vet jeg ikke, så da skal jeg la vær å kommentere det (Det er det sikkert flere som kan dra lærdom av).

Som klubbleder i SAFE i Archer er jeg villig til å gjøre hva som helst innenfor tariffavtalens rammer, for å holde mine medlemmer i jobb.
Vår avtale er ingen lønnsreduksjon. Vi får den lønnen vi skal ha for de timene vi arbeider. Dette er ingen undergraving av tariffavtale og opparbeidede rettigheter! Dette er deling av det arbeidet vi har for en avgrenset periode.

Vi kunne hatt rullerende permitteringer om permitteringsreglene gjorde det mulig. Dette har ikke myndighetene ønsket å gjøre noe med. Vi kunne rammet noen veldig hardt med oppsigelser. Vi har delt på byrden / mulighetene på flere, for vi har sterk tro på at bedre tider kommer. Som kjent har vi anbud ute på flere prosjekter og svaret på disse kan komme innen avtaleperioden har utløpt.

Så får de som føler et sterkt press til å pisse i buksen, ta på seg bleier.
Ha en god helg

Reidar og Raymond

Facebook
Twitter
Print
Email

Søk

FLERE NYHETER

Ukeinfo, uke 28

Sommertid: Det virker som det fremdeles er sommertid, selv om været på Vestlandet ikke bærer …

TV konferanse 16.-18.sep.2024

SAFE i Archer arrangerer tillitsvalgt konferansen på Kielfergen, Oslo-Kiel tur/retur.Vi oppfordrer på det sterkeste alle …

Ukeinfo, uke 27

Sommertid: Det er absolutt sommertid, selv om været på vestlandet ikke bærer preg av det.Handover …

Følg oss på Facebook

Følg oss

Tags