archer@safe.no

Uke info, uke 8

SAFE i Archer har fått bekreftet av uoffisielle kontakter i Statoil at det blir oppstart på A23 allerede i slutten av mars. Sannsynligvis vil da mannskapene på SFC bli overført til SFA, da det er planlagt en stopp på SFC. Vi håper likevel at dette er med på å sysselsette noen flere av våre mannskaper.

Det er ellers stort håp om at det vil komme en RAS kampanje på Veslefrikk i mai/juni. Dette kan være med å sikre bemanningen i bedriften.

Det er ellers ikke så mye nytt å komme med om de andre feltene.

Årsmøte
SAFE i Archer avholder årsmøte den 12.-14. April 2016
Dere som er på fri får 2 x 8 timer overtid for å delta og de av dere som er på arbeid får fri med lønn.Til årsmøtet møter klubbstyret samt en valgt representant fra hvert skift på våre enheter. Som tillitsvalgt har du møteplikt på årsmøte og det er viktig at du melder deg på. Det kan du gjøre her: http://www.safeiarcher.no/index.cfm?id=430049
Du har muligheten til å ta med ledsager på årsmøtet. Du må selv dekke utgifter til reise, mat og underholdning for ledsager (mat = kr.500.- i egenandel).
Permitterte som ønsker å delta på årsmøte har mulig til dette, dere får betalt når dere er tilbake i arbeid. Dvs. at dere får timer i en timebank, som dere skriver inn på årsverkene den dagen dere er tilbake i arbeid. Det blir da 2 x 12 timer på årsverket. Reiseregning (transport, hotell, diett) dekkes ikke av bedriften.

Diverse
Vi har fått spørsmål fra bedriften om vi kan slutte med uke info om fredagen og heller legge dette ut om mandagen. Dette fordi flere av dere bruker helgen til å kontakte bedriften, ved operasjonsledere, rigg ledere og andre. AU i SAFE i Archer vil også i tiden fremover legge ut info på fredagen, men ber innstendig om at de av dere som har spørsmål til bedriften venter med dette til mandagen. Dersom dere har spørsmål til oss på klubbkontoret, forsøker vi å svare disse fortløpende. Det er likevel en fordel om dere retter spørsmålet skriftlig til safe@safeiarcher.no Da kan både Raymond og Reidar svare, slik at ikke en av oss får hele belastningen.
Ha en fin helg
Hilsen
Reidar og Raymond

Facebook
Twitter
Print
Email

Søk

FLERE NYHETER

Ukeinfo, uke 15

Årsmøtet SAFE i Archer: Vel gjennomført årsmøte. Årsmøtet ble gjennomført på Quality Hotel Gardermoen og …

Ukeinfo, uke 14

Årsmøtet SAFE i Archer: På tirsdag starter årsmøtet til SAFE i Archer. Første dagen vil …

Påskehilsen

Vi ønsker deg og dine en god påske! Nå er det endelig påskefri for mange, med …

Følg oss på Facebook

Følg oss

Tags