archer@safe.no

Uke info, Uke 52

Vi beklager å måtte meddele at 11 av vår kollegaer i Engineering mottok permitterings varsel på lillejulaften. Vi hadde håpet i det lengste at vi skulle kunne unngå denne situasjonen, men da rigg 66 ble utsatt og White Rose i USA også ble stoppet, var ikke alternativene så mange.
Vi har i lang tid drøftet både boring, Engineering og landorganisasjonen i Archer. Dessverre er våre kollegaer på land, noen av de som sammen med Wireline kommer dårligst ut av situasjonen vi nå er i. Her har det vært og pågår en prosess med å si opp overtallig personell.

Drøftelsene i forkant av permitteringene i Engineering, har vært tøffe med i utgangspunktet stor uenighet mellom fagforeningene og bedriften. Selv om vi nå er kommet frem til en protokoll som gir en enighet, strider det til dels i mot prinsippene som vi som fagforening står for.
Grunnen til at vi har akseptert denne protokollen, er at alternativet hadde vært oppsigelser. Vi har her kommet frem til en blanding av kompetanse og ansiennitet og mener det er det beste vi kan få til.

Protokollen kan leses her.

Vi håper og tror at situasjonen i markedet snart snur og at oljeselskapene innser at dersom en ikke driver med tilstrekkelig vedlikehold og oppgradering, vil verdier gå tapt. Det er lett å spare seg til ”fant.”

De resterende i Engineering slipper heller ikke unna endringer i disse trange tider. Mobiliserings varselet og betalingen som fulgte dette, faller bort. Dette er gjort gjeldene fra nå og ut 2015. Det betyr at Engineering reiser på samme avtale som de i RP. i boring. Noe synes kanskje at dette ikke er riktig, men vi er i en situasjon der 11 av våre kollegaer er permittert, flere i landorganisasjonen og i WL.  er oppsagt. Da må også de som er så ”heldig” å ha arbeid, også være med å bære byrdene.

Det føles meget trist å være klubbleder og å måtte være med på å gi våre kollegaer et så trist budskap, særlig foran en så stor høytid. Vær sikker på at mine tanker går til dere alle og det er med tungt hjerte jeg ønsker alle en riktig god jul. Samtidig er jeg optimist og velger å se lyst på livet.
Derfor noen ord fra Piet Hein:

Pessimister er dog de reneste tåper,

de tror på det motsatte av det de håper.

Nei, optimister er de som livet beror på,

de tør håpe på noe de tror på.

Piet Hein

 

Ha en fin helg.

Reidar og Raymond.

Facebook
Twitter
Print
Email

Søk

FLERE NYHETER

Ukeinfo, uke 15

Årsmøtet SAFE i Archer: Vel gjennomført årsmøte. Årsmøtet ble gjennomført på Quality Hotel Gardermoen og …

Ukeinfo, uke 14

Årsmøtet SAFE i Archer: På tirsdag starter årsmøtet til SAFE i Archer. Første dagen vil …

Påskehilsen

Vi ønsker deg og dine en god påske! Nå er det endelig påskefri for mange, med …

Følg oss på Facebook

Følg oss

Tags