archer@safe.no

Uke info, uke 51

Vi har gjennomført 17.3 møter for de som har krevd dette. Offshore var det ett av våre medlemmer som ikke var enig i bedriftens vurdering og som derfor krevde 17.3 møte. Vi støtter ham 100% og vil følge denne saken videre til vi får en løsning.
De ser i skrivende stund ut som om denne saken har løst seg. J

Onshore har vi også støttet et par medlemmer i deres 17.3 møter med bedriften. Det er klart at mindre arbeid offshore medføre et behov for en mindre støttegruppe på land. Noen har sluttet frivillig, men det har også vært behov for å si opp folk. Offshore mener vi at det har vært en grei prosess som har fulgt ansiennitetsprinsippet, men etter vår mening er ikke dette situasjonen på land.

Når jeg skrev at det bare var ett medlem som var uenig i bedriftens vurderinger, er det en halv sannhet. Det har vært flere som var uenig i de første vurderingene bedriften gjorde, men etter at både vi og medlemmene har påpekt feilene, har bedriften rettet opp disse. Det betyr at noen av de varslene som er sendt, ikke vil bli gjennomført. De det gjelder vil få direkte beskjed. Noen av endringene skyldes også at det har kommet små endringer i etterspørselen etter våre tjenester, som har gått rett vei. Dvs. at behovet for personell har økt i forhold til de beregninger som var lagt til grunn i den prosessen vi nå har vært gjennom. Det er jo meget hyggelig at vi kan formidlet litt positive nyheter oppe i all elendigheten og for de som blir berørt er jo dette en hyggelig julepresang.

Så er det noen som etterspør hvorfor vi bruker overtid når vi sier opp folk. På Ekofisk har vi nå en situasjon hvor vi starter opp et prosjekt, mens det andre prosjektet ikke er avsluttet. Det betyr at det i en liten periode er nødvendig å sende ut ekstra folk. Nå har vi mange tilgjengelig i RP. men disse er nødvendigvis ikke ”klarert” for det prosjektet som har behov for folk. Da kan det være nødvendig å sende noen ut på overtid.
På Statfjord har det noen ganger vært nødvendig å få ut teknisk personell som er kjent og derfor har det også der vært nødvendig å sende noen ut på overtid.
Dette betyr ikke at bedriften satser på å løse bemanningsbehovet med overtid, men det er heller ikke forsvarlig å ansette flere personer om det ikke er arbeid til de neste mnd. også.
Julehilsen fra
Reidar og Raymond

Facebook
Twitter
Print
Email

Søk

FLERE NYHETER

Ukeinfo, uke 28

Sommertid: Det virker som det fremdeles er sommertid, selv om været på Vestlandet ikke bærer …

TV konferanse 16.-18.sep.2024

SAFE i Archer arrangerer tillitsvalgt konferansen på Kielfergen, Oslo-Kiel tur/retur.Vi oppfordrer på det sterkeste alle …

Ukeinfo, uke 27

Sommertid: Det er absolutt sommertid, selv om været på vestlandet ikke bærer preg av det.Handover …

Følg oss på Facebook

Følg oss

Tags