archer@safe.no

Uke info, uke 50

Som alle fikk med seg i uken, fikk Odfjell Brage kontrakten. Håpet om å kunne sysselsette nåværende og tidligere ansatte i 2017 på dette prosjektet forsvant dermed. Det gjør at vi i nåværende situasjon er i en vanskelig situasjon bemanningsmessig.

La meg ta en rask gjennomgang av det vi kjenner til nå, ut ifra dagens bemannings situasjon. Vi vet at det endrer seg raskt, det har frem til nå vært dårlige nyheter, men vi krysser alt som krysses kan og håper bunnen er nådd.

Statfjord B skulle etter de signaler vi hadde mottatt fra Statoil, ha startet i januar. Det har vi fått beskjed om ikke skjer, men sannsynligvis vil det bli oppstart i februar. Det ser ut som om en del av Statfjord B mannskapene kan bli permittert frem til oppstart. Dette vil bli etter hovedavtalen § 9.2 med en beregnet kortere varighet enn 12 uker og gjøres på Statfjord B alene.

Snorre B har, som de som jobber på denne, iallfall kjenner til, stopp om vinteren. Denne varslede stoppen vil bli fra januar til mars. På samme måte som på Statfjord B, vil nødvendige permitteringer bli gjennomført på Snorre B, alene.

Som jeg har skrevet om tidligere har vi i lengre tid, forhandlet om permitteringer sett ut i fra bemanningen i bedriften og nødvendig bemanningsbehov. Det er mange som har vært permittert i ht. hovedavtalen §9.2 og innen en sannsynlig periode på 12 uker. Nå har det vist seg at de forhåpninger vi hadde om oppstart på våre prosjekter, er blitt forskjøvet på og derfor må andre ledd i avsnittet om permitteringer iverksettes. Vi har nå en enighet med bedriften om hvem som skal permitteres og hvilke permitteringer som skal trekkes.

Noen av disse endringene skjer selvfølgelig ikke over natten og det er ikke slik at du i morgen mottar ett permitteringsvarsel eller får permitteringen din trukket. Noen ting tar litt lengre tid, mens noen kanskje allerede har mottatt ett av disse varslene.

Igjen vil jeg opplyse om at det er bedriften som permitterer og som trekker permitteringene, så det nytter ikke å ringe til klubben å spørre.

I all hovedsak er ansiennitet fulgt.

Så er det noen av våre” nye ” medarbeidere som har etterspurt rutinene ved permittering.

Jeg skal dra gjennom hovedlinjene, men vil påpeke at det er hver enkel sitt ansvar å følge opp og å sette seg inn i reglene til NAV.

*Bedriften plikter å sende varsel med 14 dagers frist.

*Ingen kan permitteres før avspasering fra sist tur er ferdig. Dvs. Om du går på fast skift og har vært ute i 14 dager, skal du avspasere 28 dager før du kan permitteres.

*Dersom du er i RP. opparbeider du ikke avspasering på samme måte og kan permitteres etter endt tur.

*Varsel kan sendes i avspaseringsperioden

*Etter varslingsperioden (14 dager) har bedriften 10 dagers lønnsplikt.

*Etter bedriftens lønnsplikt får du 3 dagers karantene, før du er over på NAV.

*NAV utbetaler dagpenger.

*Det er viktig å passe på at NAV teller alle dager og ikke bare” onshore” arbeidsdager. *Dersom du skulle oppleve dette, er det viktig å klage innenfor fristen. Bedriften kan hjelpe deg ved en klage.

Jeg skrev sist uke litt om sykefravær og dere kommer ikke utenom denne gangen heller. Sykefravær har ekstremt stort fokus i bedriften for tiden. Dette fordi det er en stor kostnad, som ved riktig respons kan være mulig å redusere. Ved riktig respons mener jeg at dersom både arbeidstaker og arbeidsgiver benytter seg av de verktøy vi har for behandling, kan det få ned sykemeldingsperioden. Som arbeidstaker i Archer er vi så heldig at vi har helseforsikring. Da forundrer det meg at ansatte som blir syk eller skadet ikke benytter seg av helseforsikringen for å få behandling som kan korte ned sykemeldingsperioden.

Ha en fin helg

Raymond og Reidar

Facebook
Twitter
Print
Email

Søk

FLERE NYHETER

Ukeinfo, uke 15

Årsmøtet SAFE i Archer: Vel gjennomført årsmøte. Årsmøtet ble gjennomført på Quality Hotel Gardermoen og …

Ukeinfo, uke 14

Årsmøtet SAFE i Archer: På tirsdag starter årsmøtet til SAFE i Archer. Første dagen vil …

Påskehilsen

Vi ønsker deg og dine en god påske! Nå er det endelig påskefri for mange, med …

Følg oss på Facebook

Følg oss

Tags