archer@safe.no

Uke info, uke 5

Det har vært en travel uke for oss på klubbkontoret, med mye reising. Opp mot de sakene vi jobber med har vi ikke noe nytt å formidle, ennå.

Klubben skal ha styremøte på lørdag og forberedelsene til årsmøte er i full gang.
Mange av gruppene ute har fulgt klubbens oppfordring om å sende inn lønnskrav opp mot årets lønnsoppgjør. Disse vil vi i første rekke ta med til Område Rederi møtet, for å samordne de med andre klubbers krav. Deretter vil vi ta kravene med til tariffkonferansen til SAFE, i slutten av februar.

Reidar skal sammen med SAFE sentralt og representanter fra Industri Energi møte Norges Rederiforbund i Oslo først kommende tirsdag. Saken gjelder pensjonsendringen for de landansatte, som bedriften ensidig endret. Denne tvisten er av lokal art og må ikke forveksles med pensjonssaken som SAFE og Industri Energi sammen kjører om beregningsgrunnlaget for pensjonen for tariffert personell offshore. 

Vi er også informert fra velferden, offshore om endringer i premien. Denne skal alle ha fått, men vi gjengir den under:

Informasjon fra velferdsstyret

Det vil fra 1. mars bli innført månedlig lønnstrekk på 50 kroner til velferden fra januar måned. Første gang det trekkes vil være april lønnen, da trekkes 200 kroner for januar, februar, mars og april. Deretter 50 kr. pr. mnd.

Det er to årsaker som gjør dette nødvendig. Den første er at Velferdsstyret ønsker å opprettholde aktivitetsnivået slik det er i dag med antall hytter etc.
Høsten 2012 avga Archer ca. 400 ansatte på virksomhetsoverdragelse til KCA Deutag, og dette medførte mindre inntekt til Velferden. Dette fordi bedriftsstøtten som gis er pr. ansatt.

Den andre årsaken er at vi risikerer skattekrav på midler som utbetales til den enkelte. Når ansatte deltar på sosiale aktiviteter som crewturer etc. og har med ektefelle/samboer, er det indirekte bedriften som betaler hele eller deler av arrangementet, og dette kan være skattepliktig. Ved å betale en femtilapp i måneden unngår vi dette.

Det kan også være skattepliktig å betale rene fritidsturer  for egne ansatte. Derfor må det ved slike aktiviteter også legges opp til et møte for de ansatte med f.eks. et HMS tema, slik at arrangementet er jobb- relatert.

Når reiseregninger sendes inn til velferden må det følge med et referat eller lignende, som dokumenterer at man har hatt et temamøte.

Velferden kan ikke pålegge hver enkelt ansatt denne kontingenten. Det gis derfor en mulighet til å reservere seg.

De som ønsker å reservere seg må meddele dette på mail til Van Le.
E-post:  thu.van.le@archerwell.com  innen 28.02.2014.

Etter denne dato vil alle som ikke har reservert seg bli trukket.

DE SOM RESERVERER SEG VIL IKKE KUNNE DELTA PÅ CREW-TURER/SAMLINGER OG BÅTTURER I REGI AV VELFERDEN.

Velferdsstyret håper det er forståelse for de tiltak som iverksettes.

Forus 24. 01. 2014

Med vennlig hilsen Velferdsstyret

 

Igjen minner vi om Årsmøte.

SAFE i Archer skal ha årsmøte 1. – 3. april i Bergen, så vi ber alle tillitsvalgte sette av disse datoene. Dersom dere ikke har TV på skiftet, foreta valg.
Saker til årsmøte må være klubben i hende før 1. mars.
Har dere kandidater til klubbstyret, ta kontakt.

 

Ha en riktig fin helg.

Reidar og Raymond

 

Facebook
Twitter
Print
Email

Søk

FLERE NYHETER

Ukeinfo, uke 24

Arbeid på land i på periode: Det har kommet en del spørsmål rundt dette med …

Ukeinfo, uke 23

Permitteringer: Det har kommet noen spørsmål om permitteringer og utvelgelse. Klubben har vært helt klar …

Ukeinfo, uke 22

Permitteringer: Det har vært kjent og vi har også skrevet om dette på hjemmesiden tidligere. …

Følg oss på Facebook

Følg oss

Tags