archer@safe.no

Uke info, uke 5.

Som de fleste nå har fått med seg har CopNo varslet stopp i de boreoperasjonene vi har på Ekofisk. Det betyr at bemanningsbehovet i bedriften minker.

Topaz blir ferdig  tidligere enn beregnet, selv om det ser ut som de ikke får jobbe nattskift under rivningen av riggen. Dette betyr at det tar litt lenger tid enn det ville gjort ved nattarbeid, men ikke noe som har betydning i forhold til bemannings spørsmålet på lenger sikt.

Statoil har heller ikke kommet med bestilling av personell til RAS kampanjen på Veslefrikk. Det er altså lite hjelp å få fra operatørene, som likevel stiller krav til oss som underleverandør. Det er sterke begrensninger i utskiftning av personell på de ulike prosjektene.

I tillegg er det svært lite arbeid for engineering og de 13 som er igjen der blir permittert, dersom de ikke allerede har vært permittert. Det betyr at det er en gruppe på 6 personer går ut i permisjon nå og en ny gruppe til høsten, om ikke noe skulle snu.
For plattformboring vil dette betyr at vi får en overtallighet i bedriften på ca. 120 årsverk.
Fagforeningene har sittet i drøftelsemøter hele denne uken og vi har forsøkt å komme frem til løsninger som rammer våre medlemmer mest mulig skånsomt.
Det er svært vanskelig og krevende å jobbe på klubbkontoret for tiden, men vær sikker på at alt som vi gjør, er for å komme frem til best mulige løsninger for de ansatte.

Det er foreslått flere måter å løse dette på og først og fremst ønsker bedriften å permittere. Da er det snakk om mellom 45 – 50 årsverk. Vi har hatt drøftelser med bedriften om utvelgelses kriterie og fagforeningene hevder at ansiennitet er det som må være utslagsgivende for valg av personell som blir permittert.
Bedriften velger sannsynligvis å sende ut permitterings varsel allerede i dag.

Dere skal også allerede ha mottatt en spørreundersøkelse fra fagforeningene. Denne undersøkelsen er 100 % anonym og vi ønsker at alle som mottar denne svarer snarest og senest innen mandag kl. 10:00. Det vil fremgå av undersøkelsen hva vi ønsker svar på.

Husk undersøkelsen er bare en undersøkelse, som i tillegg er anonym. Den gir fagforeningene en pekepinn om hva vi skal prioritere i det videre arbeidet i fm. overtalligheten. Det er mange spørsmål vi ikke vet svaret på ennå og vi vil få mere avklaring i disse spørsmålene i neste uke. Det er svært liten hjelp i å bombardere oss med spørsmål om hvilke løsninger som vil komme, da dette ennå ikke er avklart.

God helg ( om det er mulig etter å ha lest denne uke infoen)

Raymond og Reidar

Facebook
Twitter
Print
Email

Søk

FLERE NYHETER

Ukeinfo, uke 15

Årsmøtet SAFE i Archer: Vel gjennomført årsmøte. Årsmøtet ble gjennomført på Quality Hotel Gardermoen og …

Ukeinfo, uke 14

Årsmøtet SAFE i Archer: På tirsdag starter årsmøtet til SAFE i Archer. Første dagen vil …

Påskehilsen

Vi ønsker deg og dine en god påske! Nå er det endelig påskefri for mange, med …

Følg oss på Facebook

Følg oss

Tags