archer@safe.no

Uke info, uke 49

Det har vært en meget travel uke og det skjer mye.

Vi har i lengre tid jobbet med hvem som skal være permittert. Dette fordi de protokoller som ble inngått tidligere i år, er utgått. Vi hadde en enighet med bedriften om å sette oss ned i november og se på hele bemanningen i bedriften. De drøftinger har pågått i en periode nå, men nærmer seg nå slutt. I all hovedsak vil nå personellet bli permittert ut i fra ansiennitet. Bedriften vil starte denne jobben ganske omgående.

På Snorre B er det varslet en stans på 2 mnd. De vil stoppe fra januar til mars, men nedtrappingen vil skje fra nå og fremover. Her vil vi inngå en protokoll med bedriften om at de kan permittere iht. hovedavtalens §9.2. Dvs. at permitteringene kun omfatter Snorre B og ikke har en varighet over 12 uker.

Sykefraværet i bedriften er høyt. Med de kontrakter vi har i dag er dette en meget stor kostnad for bedriften og de vurderer flere tiltak for å få ned sykemeldinger. Vi har selvfølgelig et like stort ønske som bedriften om at mannskapene skal være frisk og reise på jobb som planlagt. Vi vil derfor oppfordre alle som har mulighet, til å benytte egenmelding. Dette gjelder jo først og fremst for korttids fravær og vi vet at influensasesongen er over oss. Tenk igjennom om det holder med en 8 dagers (eller kortere) egenmelding. Dersom du må til lege som vurderer det slik at en sykemelding er nødvendig, husk da å få sykemelding for hele perioden du er syk og ikke bare for offshoreperioden din.

Vi har i Archer, foreløpig, en meget god helseforsikring. Husk å bruke denne der hvor du kommer opp i en situasjon som krever videre behandling hos andre behandlere enn fastlegen din. Det vil i 99% av tilfellene føre til at du får raskere behandling. Statistikk av sykemeldingene viser også at veldig mange går på muskel og skjelletplager. Helseforsikringen gir deg rett til både fysioterapi og kiropraktor behandling. Begge deler er meget effektivt mot mange av muskel og skjelletplager og det kan jeg skrive under på. Ikke vent til det er” for sent” slik at en sykemelding er nødvendig. Bruk behandlingene til å forebygge, dersom du kjenner at du har slike plager.

Bedriften har kommet til oss i forbindelse med engineering offshore.
De har signaliser at det er mulig at det vil bli omstruktureringer i denne gruppen.

Bedriften kom denne uken til oss og ville har oss med på en ny 17.3% avtale for gruppene dekk, arbeidsledere, arbeidsleder/kranfører og elektrikere. Dette måtte selvsagt styrebehandles og SAFE i Archer hadde onsdag kveld et styremøte hvor blant annet denne saken ble behandlet. Et enstemmig styre gav beskjed om at det på nåværende tidspunkt ikke var aktuelt å gå med på en ny 17,3% avtale.

Opp mot eksisterende avtale har vi en uenighet med bedriften om bruken av de 84 timene som kunne overføres fra 2016 og 12 uker inn i 2017. Tariffavtalen, ressurspool avtalen og lokal protokoll sier at disse 84 timene må benyttes i de 12 første ukene av 2017. Bedriften sin tolkning av dette er at de første timene en jobber i 2017 er innarbeiding av disse timene. Dette er ikke fagforeningene enige i og hevder at disse 84 timene må komme i tillegg til timer som en etter plan skulle jobbet. Saken vil bli tvistet.

Det er også selvfølgelig stort fokus på helikoptersikkerheten til de som reiser offshore. Når nå Airbus har klart å ”presse” EU til å heve flyforbudet av de Super Puma modellene vi flyr i Norge og som var involvert i den tragiske ”Turøy” ulykken, vil SAFE følge dette tett opp. Statoil er foreløpig det eneste operatørselskapet som har vist ansvar og gitt beskjed om at de ikke vil starte flygninger med disse helikoptrene. Vi håper at vi har en regjering med ryggrad som våger å stå opp i mot press fra de store maktselskapene som klarer å påvirke blant annet EU til å bøye av. Dere kan lese mer om dette på  http://safe.no/safe-vil-ha-mote-om-super-puma/
SAFE har etter utallige hendelser offshore satt et sterkt fokus på sikkerheten. Dette kan dere også lese mer om :  http://safe.no/ny-stortingsmelding-om-sikkerheten-offshore/

Til slutt vil jeg oppfordre alle til å tenke gjennom hvem og hva de deler av egen informasjon. Det er ikke all informasjon som er nødvendig for alle å vite.

 

Ha en fin helg
Raymond og Reidar

Facebook
Twitter
Print
Email

Søk

FLERE NYHETER

Ukeinfo, uke 15

Årsmøtet SAFE i Archer: Vel gjennomført årsmøte. Årsmøtet ble gjennomført på Quality Hotel Gardermoen og …

Ukeinfo, uke 14

Årsmøtet SAFE i Archer: På tirsdag starter årsmøtet til SAFE i Archer. Første dagen vil …

Påskehilsen

Vi ønsker deg og dine en god påske! Nå er det endelig påskefri for mange, med …

Følg oss på Facebook

Følg oss

Tags