archer@safe.no

Uke info, uke 49

Vi har denne uke jobbet mye med listene i forbindels med de som blir oppsagt enten fullt ut eller får tilbud om ny 50 % stilling.

Noen er ikke enig med de beslutninger bedriften har truffet og har derfor bedt om 17.3 møte. Dette er for å sikre sine interesser fremover og om noe mener de er urettmessig rammet, må de huske å be om 17.3 møte innenfor den 14 dagers fristen som følger av mottagelsen av oppsigelsen.

Klubben hadde også styremøte denne uken. Det var jo først og fremst oppsigelsene og nedrykkene som var hovedtema på møte.
Det ble også reist spørsmål om lærlinger. La oss rask gå gjennom betingelsene for læringene og de avtaler vi har inngått. Vi tok ikke inn nye lærlinger i år og de som er i bedriften nå har startet på andre året av opplæringen. Nå er alle læringene over i 50 % stillinger, noe som gjør at læretiden deres blir forlenget med 1 år. Vi har kommet frem til en avtale med bedriften om at læringene går på toppen av bemanningen. Det betyr at vi ser på bemanningsbehovet i bedriften, så legger vi til en RP. på 6 % og så kommer læringene på toppen av dette, sammen med de som bedriften har valgt å skjerme på kompetanse, sosiale grunner osv. Da er det nok ikke slik at lærlingen alltid er ute som ekstra mann, de kan også gå f.eks. som BVO på boredekk. Det er på flere felt ikke mulig å få ut ekstra bemanning og da vil læringen være der i stede for en annen. Det kan være at en sender ut en læring i stede for å sende ut en fra RP. dersom det skulle være en åpning på et skift. Håper at dette var forklaring på de spørsmål som har kommet om lærlinger.

Ved at arbeidsstyrken i Nordsjøen blir mindre, følger det også at de merkantile stillingene på land reduseres. Det er flere som har sluttet fordi de har funnet seg nytt arbeid, eller går av med pensjon. Bedriften har i tillegg identifisert flere overtallige og mange av disse har mottatt sin oppsigelse.

Er det noen som kunne tenke seg å hjelpe til med å flytte over info/innhold fra gammel til ny hjemmeside for SAFE i Archer? Ta kontakt med Raymond Hauge: raymond.hauge@archerwell.com eller på mobil: 90160244 dersom du kunne tenkte deg å hjelpe oss med dette.

 

Ønsker alle en fin helg!

Hilsen
Reidar og Raymond.

Facebook
Twitter
Print
Email

Søk

FLERE NYHETER

Ukeinfo, uke 28

Sommertid: Det virker som det fremdeles er sommertid, selv om været på Vestlandet ikke bærer …

TV konferanse 16.-18.sep.2024

SAFE i Archer arrangerer tillitsvalgt konferansen på Kielfergen, Oslo-Kiel tur/retur.Vi oppfordrer på det sterkeste alle …

Ukeinfo, uke 27

Sommertid: Det er absolutt sommertid, selv om været på vestlandet ikke bærer preg av det.Handover …

Følg oss på Facebook

Følg oss

Tags