archer@safe.no

Uke info, uke 47

Som jeg har formidlet til dere i tidligere info, er hele bransjen i en ekstremt vanskelig situasjon hvor folk sies opp over en lav sko.
Fagforeningene i Archer og bedriften har igangsatt de tiltak som er mulig, innenfor rammen av tariffavtalen. Dette har frem til nå vært nok til å holde alle i arbeid.

Så skjedde det uheldige på Ula. De måtte avslutte brønnen 1 mnd. før plan. Dette var en strek i regningen og gjør det ekstremt mye vanskeligere å sysselsette alle mann.

Det er i skrivende stund, fredag den 21.11. kl.: 10:10 ingen planer om permittering eller oppsigelse, men dette kan ha endret seg når du leser dette.

Igjen kan jeg bare henvise til det jeg har skrevet tidligere, det er viktig at de som har fått tilbud om tidlig pensjon, takker ja til tilbudet og så er vi avhengig av å få Rig 66 og arbeidet med rivning av denne.

Dersom vi får tilbakemelding fra bedriften, enten det er positive eller negative nyheter, vil vi formidle dette så snart vi kan.
Videre lar jeg det jeg skrev sist uke stå også i denne info, da det fremdeles er aktuell  informasjon.

Info fra sist uke:

Copno hadde lovet en tilbakemelding om Rig 66 og om Archer fikk arbeidet med riving / fjerning av denne  15. november. Nå har vi fått beskjed om at avgjørelsen er utsatt, men at de lover en tilbakemelding på denne siden av jul. Så får vi bare håpe at det er positive nyheter som kommer neste gang.

Slik det ser ut nå, er vi avhengige av å få dette oppdraget for å holde alle mann i arbeid.
Som kjent laget vi til en midlertidig ressurspool som skulle være med på å avhjelpe situasjonen, både med mannskapsbehovet vi har nå og med de roligere tider som kommer. De som går i den midlertidige RP. er fritatt bestemmelsen om like lang tid hjemme som ute. Vi har derfor kommet til enighet om at de som er i den permanente RP. også i samme tidsperiode som den midlertidige RP. er fritatt for denne bestemmelsen.

Vi er også kommet til enighet med bedriften om at beregning av timer er utsatt fra 1/3 – 2015 til 31/12 – 2015. Bedriften ønsker også å endre beregningsperioden for RP. til 31/12 på permanent basis. Dette har vi ennå ikke tatt stilling til, og dette vil bli behandlet i et eget møte.

Alle tiltak som er iverksatt av bedriften og fagforeningene er gjort for å unngå oppsigelser og permitteringer. Det kan kanskje virke urimelig på de som blir rammet, men tenk at dette kan være med å redde kollegaen din sin jobb. Muligens er det denne personen du liker aller best på skiftet og som er med på å holde oppe det gode miljøet på skiftet.

Veslefrikk.
Dere som jobber der kjenner godt til denne saken. Det har lenge vært jobbet med å få flyttet skiftedag bort fra fredag. Dersom vi hadde fått til dette, ville vi sendt skiftordningen ut på ny avstemning. Nå ser det ut som om Statoil har sagt endelig nei til dette, men vi avventer å få dette skriftlig. Denne tilbakemelding er lovet senest 24. november. Om Statoil fremdeles opprettholder sitt nei, er vi enige med bedriften om å endre tilbake til gammel skiftordning allerede fra  28. november.

Reiseregninger.
Bedriften har frem til nå endret mindre feil på RR. Dette er det slutt på nå og RR vil bli sendt tilbake til hver enkel, slik at de selv må rette opp mangler / feil. For at dere alle skal være klar over noen av punktene dere må huske på, følger de under:
Dersom reiseregninger skal bli godkjent trenger de:

 

  • Å være skrevet i IFS, der datoene, travel type etc. er korrekt.
  • være mottatt på lønn innen 3 måneder fra hjemreisedato.  Dersom den ansatte ønsker å anke denne avgjørelsen kan dette gjøres ved å sende en skriftlig søknad til riggleder/driftsleder for behandling av saken, husk da å legge ved reiseregninger.
  • All parkering skal være rimeligste alternativ. På Europark sine nettsider kan dette forhåndsbestilles. Vi forbeholder oss retten til å redusere P-kostnader til det rimeligste alternativ.  (Bruk av annen parkeringsplass, må begrunnelse skrives i notatfeltet).
  • Små kvitteringer fra buss, båt, taxi etc. festes på  A4 ark.
  • Taxi kvitteringer må det føres på fra og til sted
  • Bruken av taxi skal være begrunnet og deretter være godkjent av koordinator
  • Annet ;
  •  

Husk å bekrefte (Confirm) reiseregningen.

 

Signert reiseregning med orginale kvitteringer sendes ;

 

                                              Archer Norge AS

                                              v/lønn

                                              P.O.Box 338

                                              4002 Stavanger

 

 

Da gjenstår det å ønsker dere en god helg.

Reidar og Raymond.

Facebook
Twitter
Print
Email

Søk

FLERE NYHETER

Ukeinfo, uke 15

Årsmøtet SAFE i Archer: Vel gjennomført årsmøte. Årsmøtet ble gjennomført på Quality Hotel Gardermoen og …

Ukeinfo, uke 14

Årsmøtet SAFE i Archer: På tirsdag starter årsmøtet til SAFE i Archer. Første dagen vil …

Påskehilsen

Vi ønsker deg og dine en god påske! Nå er det endelig påskefri for mange, med …

Følg oss på Facebook

Følg oss

Tags