archer@safe.no

Uke info, uke 47

Det er ennå for tidlig å si hvor vi ender til slutt. Vi vet at vi har en overtallighet på 115 mann (vet at noen har hørt tallet 130, men det er inklusiv de som pr. definisjon allerede er oppsagt, men som foreløpig jobber på Topaz. Summen av de som får oppsigelse og 50 % stilling skal være lik 115. For å få flest mulig i 50 % stilling er vi avhengige av at noen takker ja til frivillig å gå ned i 50 % stilling i en periode på 1 år. De som velger frivillig å gå ned vil få tilbud om 2 – 10 rotasjon.

Jeg har tidligere skrevet at klubben var sterkt i mot at utbetaling av halv skatt skulle foregå i desember mnd. Vi var i kontakt med både skatt vest og departementet om denne saken, uten at de var villig til å gjøre noe med det.

Derfor er det gledelig å meddele at det er noen som har snudd i denne saken og vi mottok følgende melding fra bedriften:

Tidspunkt for utbetaling av lønn med halv skatt blir likevel 30. November.

Skattedirektoratet informerte nå i november 2015, at de vil endre Skattebetalingsforskriften §

5‐7‐2. Dvs. at det kan utbetales halv skatt på november lønn. Mer info om saken her:

http://www.skatteetaten.no/no/Omskatteetaten/Presse/Nyhetsrommet/Nyhetsarkiv/redusert‐skattetrekk‐for‐jul/

Archer fortsetter tidligere praksis og trekker halv skatt på lønnsutbetaling 30. november.

Ansatte som allerede har sendt mail vedrørende skattetrekk, vil få full skatt i november og

desember.

Ønsker du full skatt i november og ikke har gitt beskjed, er siste frist å sende mail

innen 19.11.15.

Med vennlig hilsen

Payroll Department

 

Videre har vi mottatt en oppdatert informasjon om prosedyrene for utfylling av reiseregning.

Dersom du følger disse linkene kommer du til dokumentene:

 

Reiseregning.

Lønnsarter brukt i PLATTFORMBORING(DRILLING) OFFSHORE.

Lønnsarter brukt i WIRELINE OFFSHORE.

 

Fagforeningene var sammen med vernetjenesten invitert av Knut Dolmen (HR – NSR) til å møte David King (CEO), Christoph Bausch (Finance), John Lechner (President & General manager NSR)

David orienterte om «rikets» tilstand og han fremhevet det gode arbeidet dere offshore gjør for Archer som konsern. Vi fikk også slippe til med spørsmål og spurte derfor om hvordan vi lå an finansielt. Er det fare for konkurs?  Dette ble av både David og Christoph gjennomgått og forklart og det finnes ingen fare for det. Alle som driver med Platform boring, sliter med et dårlig marked og det er derfor vi har måtte gå til oppsigelser i bedriften. Den økonomiske situasjonen er likevel tilfredsstillende og det blir gjort tiltak opp mot de områder vi sliter. Det er jo spesielt i Amerika vi sliter. Det var ikke konkrete planer om å selge noen del av virksomheten, det kan derimot være aktuelt å utvide og styrke de områdene som er svak.

David fortalte at de i forrige uke hadde hatt møte med Fredriksen og han kunne fortelle at det var en engasjert, vital leder som jobber 7 dager i uken, for å få vekst i selskapene sine.

 

Dette var alt for denne gang, men vi kommer tilbake med flere nyheter i neste uke.

God helg.

Reidar og Raymond.

Facebook
Twitter
Print
Email

Søk

FLERE NYHETER

Ukeinfo, uke 15

Årsmøtet SAFE i Archer: Vel gjennomført årsmøte. Årsmøtet ble gjennomført på Quality Hotel Gardermoen og …

Ukeinfo, uke 14

Årsmøtet SAFE i Archer: På tirsdag starter årsmøtet til SAFE i Archer. Første dagen vil …

Påskehilsen

Vi ønsker deg og dine en god påske! Nå er det endelig påskefri for mange, med …

Følg oss på Facebook

Følg oss

Tags