archer@safe.no

Uke info, uke 46

Copno hadde lovet en tilbakemelding om Rig 66 og om Archer fikk arbeidet med riving / fjerning av denne  15. november. Nå har vi fått beskjed om at avgjørelsen er utsatt, men at de lover en tilbakemelding på denne siden av jul. Så får vi bare håpe at det er positive nyheter som kommer neste gang.

Slik det ser ut nå er vi avhengige av å få dette oppdraget for å holde alle mann i arbeid.
Som kjent laget vi til en midlertidig ressurspool som skulle være med å avhjelpe situasjonen, både med mannskapsbehovet vi har nå og med de roligere tider som kommer. De som går i den midlertidige RP. er fritatt bestemmelsen om like lang tid hjemme som ute. Vi har derfor kommet til enighet om at de som er i den permanente RP. også i samme tidsperiode som den midlertidige RP. er fritatt for denne bestemmelsen.

Vi er også kommet til enighet med bedriften om at beregning av timer er utsatt fra 1/3 – 2015 til 31/12 – 2015. Bedriften ønsker også å endre beregningsperioden for RP. til 31/12 på permanent basis. Dette har vi ennå ikke tatt stilling til, og dette vil bli behandlet i et eget møte.

Alle tiltak som er iverksatt av bedriften og fagforeningene er gjort for å unngå oppsigelser og permitteringer. Det kan kanskje virke urimelig på de som blir rammet, men tenk at dette kan være med å redde kollegaen din sin jobb. Muligens er det denne personen du liker aller best på skiftet og som er med på å holde oppe det gode miljøet på skiftet.

Veslefrikk.
Dere som jobber der kjenner godt til denne saken. Det har lenge vært jobbet med å få flyttet skiftedag bort fra fredag. Dersom vi hadde fått til dette, ville vi sendt skiftordningen ut på ny avstemning. Nå ser det ut som om Statoil har sagt endelig nei til dette, men vi avventer å få dette skriftlig. Denne tilbakemelding er lovet senest 24. november. Om Statoil fremdeles opprettholder sitt nei, er vi enige med bedriften om å endre tilbake til gammel skiftordning allerede fra  28. november.

Reiseregninger.
Bedriften har frem til nå endret mindre feil på RR. Dette er det slutt på nå og RR vil bli sendt tilbake til hver enkel, slik at de selv må rette opp mangler / feil. For at dere alle skal være klar over noen av punktene dere må huske på, følger de under:
Dersom reiseregninger skal bli godkjent trenger de:

 

  • Å være skrevet i IFS, der datoene, travel type etc. er korrekt.
  • være mottatt på lønn innen 3 måneder fra hjemreisedato.  Dersom den ansatte ønsker å anke denne avgjørelsen kan dette gjøres ved å sende en skriftlig søknad til riggleder/driftsleder for behandling av saken, husk da å legge ved reiseregninger.
  • All parkering skal være rimeligste alternativ. På Europark sine nettsider kan dette forhåndsbestilles. Vi forbeholder oss retten til å redusere P-kostnader til det rimeligste alternativ.  (Bruk av annen parkeringsplass, må begrunnelse skrives i notatfeltet).
  • Små kvitteringer fra buss, båt, taxi etc. festes på  A4 ark.
  • Taxi kvitteringer må det føres på fra og til sted
  • Bruken av taxi skal være begrunnet og deretter være godkjent av koordinator
  • Annet

Husk å bekrefte (Confirm) reiseregningen.

 

Signert reiseregning med orginale kvitteringer sendes ;

 

                                              Archer Norge AS

                                              v/lønn

                                              P.O.Box 338

                                              4002 Stavanger

 

 

Da gjenstår det å ønsker dere en god helg.

Reidar og Raymond.

Facebook
Twitter
Print
Email

Søk

FLERE NYHETER

Ukeinfo, uke 28

Sommertid: Det virker som det fremdeles er sommertid, selv om været på Vestlandet ikke bærer …

TV konferanse 16.-18.sep.2024

SAFE i Archer arrangerer tillitsvalgt konferansen på Kielfergen, Oslo-Kiel tur/retur.Vi oppfordrer på det sterkeste alle …

Ukeinfo, uke 27

Sommertid: Det er absolutt sommertid, selv om været på vestlandet ikke bærer preg av det.Handover …

Følg oss på Facebook

Følg oss

Tags