archer@safe.no

Uke info, uke 45

Vi har i dag vært i møte med bedriften om bemanningssituasjonen og om HMS utfordringer.

John Lechner deltok i første del av møtet for å snakke om hendelser vi har hatt den senere tid. Heldigvis har det ikke vært hendelser som har ført til større personellskader, men det kunne ha gått galt. Dessverre er det mange hendelser, faktisk så mange at kundene våre reagerer og at ryktet til Archer innen HMS påvirkes. Det er ofte svært erfarne og rutinerte personer som er involvert og det skyldes blant annet at prosedyrer ikke er følgt og at jobben ikke er gjennomtenkt på forhånd.

Vi må bli bedre, det finnes ikke et annet alternativ. Det er mange ting som ville kunnet stoppet disse hendelsene: Snakk med en kollega før jobben gjøres, ikke utfør jobber med risiko alene, tenk hva kan skje, bruk 4punkt sjekk, følg sjekklister, følg prosedyrer, osv. Tid er mindre viktig enn en god HMS statistikk, både for Archer og for oss som utfører jobben.

Pass på deg selv og pass på kollegaene dine!

Når det gjelder bemanningssituasjonen i Archer er det lenge siden vondt gikk til verre, og verre blir det.

På grunn av nedgang på Ekofisk Kilo og lavere bemanning enn forventet på Statfjord og Eldfisk A, samtidig som eventuell kampanje på Veslefrikk ikke er avklart, har bedriften varslet en reduksjon av 115 årsverk i løpet av den nærmeste tiden. Vi drøftet bruken av permitteringer, men siden det ikke er noe som tilsier at vi vil trenge mer personell de neste 6 månedene, var ikke det aktuelt.

I løpet av møtet ble det skissert en mulig løsning som baserer seg på rundt 50 oppsigelser, 80 over i 50% stilling og 50 stykker som frivillig ønsker å gå over i midlertidig 50% stilling.

Oppsigelser og utvelgelser vil følge prinsippene som i forrige runde. Innkallelse til 15.1 møter vil mest sannsynlig bli sendt ut allerede i neste uke.

Det er harde tider hvor gode kollegaer mister jobben, endringer i skift sammensetning og mange andre tanker som sviver i hodet. Det er vanskelig for oss alle, og akkurat derfor må vi ha ekstra fokus på å passe på oss selv og kollegaene når vi er på jobb. Jobben er viktig, men helsen vår er viktigst.

I tillegg til dette vil det bli rundt 100 stillingsnedrykk.

Tross alt, ta vare på deg selv.

Raymond og Reidar

Facebook
Twitter
Print
Email

Søk

FLERE NYHETER

Ukeinfo, uke 15

Årsmøtet SAFE i Archer: Vel gjennomført årsmøte. Årsmøtet ble gjennomført på Quality Hotel Gardermoen og …

Ukeinfo, uke 14

Årsmøtet SAFE i Archer: På tirsdag starter årsmøtet til SAFE i Archer. Første dagen vil …

Påskehilsen

Vi ønsker deg og dine en god påske! Nå er det endelig påskefri for mange, med …

Følg oss på Facebook

Følg oss

Tags