archer@safe.no

Uke info, uke 45

Det er de samme utfordringene denne uken, som sist uke også.

Hvordan holde folk i arbeid, er det som vi bruker det meste av arbeidstiden vår på.

Det er selvfølgelig flere enkeltsaker som dukker opp, men de fleste av disse klarer vi å løse med litt arbeid.

Weatherford og arbeid på dekk, Statoil operasjoner. Vi har ennå ikke kommet frem til noen løsning i denne saken. Archer skal gjennomføre en bemanningsanalyse opp mot disse prosjektene og vi avventer derfor saken til denne analysen foreligger. Vi har ennå ikke mottatt noen dato for denne analysen.

Det er på den nye kontrakten på Sleipner, bare satt opp en 4 manns rotasjon. Det betyr at det er 2 mann som må bort fra dette prosjektet, i forhold til den bemanning vi overtok fra Odfjell. I tillegg er det endret bemanning fra Tårnmann til Ass. Driller, noe som medfører en endring også blandt disse. Her er det planlagt en tur offshore på mandag med vedlikeholdsleder fra land og rigg manager. Dette vil danne grunnlaget for bemanningsanalysen.

Njord ligger nå på Stord og det er foreløpig ikke avklart hva som skjer med bemanningen her. Det er heller ikke noen endinger på dette prosjektet, men permitteringer kan bli aktuelt.

Vi har også startet arbeidet med å se på de permitterte i bedriften. Vi er for tiden ca. 105 permitterte årsverk og ikke alle av disse er etter ansiennitet. Det skyldes flere faktorer, slik som den viktige brønnen på SFC. Denne brønnen er nå avsluttet og de spesielle vilkår for å stå på SFC vil dermed bortfalle. Vi har gitt beskjed om at det er ansiennitet som må være styrende for permitteringer. Dette har vi stort trykk på og håper at vi kommer frem til løsninger som er tilfredsstillende. Det er planlagt nytt møte November. Også Flaggavdelingen og endringer opp mot disse må inn i disse diskusjonene.

Vi er i dag varslet om at bedriften ønsker å permittere 14 arbeidsledere. De fleste er fra flaggavdelingen, men også andre vil muligens bli permittert. Vi skal drøfte disse også i uke 47. Bedriften sender varsel til 4 av disse allerede i dag. Ansiennitet skal være fulgt.

 

Ha en fin helg.

Raymond og Reidar.

Facebook
Twitter
Print
Email

Søk

FLERE NYHETER

Ukeinfo, uke 15

Årsmøtet SAFE i Archer: Vel gjennomført årsmøte. Årsmøtet ble gjennomført på Quality Hotel Gardermoen og …

Ukeinfo, uke 14

Årsmøtet SAFE i Archer: På tirsdag starter årsmøtet til SAFE i Archer. Første dagen vil …

Påskehilsen

Vi ønsker deg og dine en god påske! Nå er det endelig påskefri for mange, med …

Følg oss på Facebook

Følg oss

Tags