archer@safe.no

Uke info, uke 44

Som skrevet mange ganger, bransjen og bedriften er for tiden inne i en vanskelig situasjon. Jeg skal forsøke meg med en litt enklere ( forhåpentligvis ) forklaring.
De som er varslet, vil bli overført til en midlertidig RP. dette gjelder ca. 10% av arbeidstokken til Archer.
Når du blir overført til denne midlertidige RP, er det for en periode på maks. 6 mnd. Du forsetter  på ditt vanlige skift, men i friperiodene dine kan du bli sendt ut, for å jobbe ekstra. Du vil da ikke få utbetalt overtid for disse timene, men de vil inngå i en timebank.

Dette fordi vi i den nåværende situasjon i Archer, har for lite personell. Det betyr at, dersom vi ikke hadde opprettet den midlertidige RP., måtte vi ha brukt personell på overtid eller brukt timebaserte vikarer.
Nå er det sikkert mange som kunne tenke seg en tur eller to på overtid, men dette hadde blitt litt som å   ” pisse i buksen ”. Når vi om kort tid skal stenge ned SFB og Ula, vil vi få en overtallighet på ca. 100 mann. Vi måtte da ha gått til permitteringer av mannskapene, eller i verste fall, oppsigelser.
Når vi nå har laget til den midlertidige RP, vil dere kunne ha opparbeidede timer og får fri med lønn. Dersom det derimot viser seg at vi har hatt bruk for arbeidskraften deres i hele 6 mnd. perioden og dere ikke har fått avspasert eventuelle timer, vil disse bli utbetalt som overtid.

Håper dette var forståelig, men dersom dere lurer på noe, ta kontakt.

Ressurspoolen er for tiden økt med følgende:
Fordelingen er slik:        26 fra Statfjord.
43 fra Ekofisk.
30 fra UGV.

Fordelingen er gjort ut ifra ansiennitet, kjennskap til ulike rigger, kompetanse i flere stillinger.
Dersom noen av dere som er overført til RP. har planlagt aktiviteter, ferier og lignende de kommende 6 mnd. ber vi dere varsle bedriften om dette så raskt som mulig. Har en schedule som tilsier at en skal være hjemme jul og/eller nyttår, skal Archer prøve at en fortsatt får til dette. Dersom det derimot er noen som ønsker å være ute i noen/begge disse helgene, ber vi om at de varsler dette til bedriften.

Sluttpakker.

Situasjonen i Archer er som jeg har vært inne på, ikke den verste av alle bedriftene i vår bransje, men det er ikke i tvil om at vi i overskuelig fremtid, er overtallig. Det er derfor sendt ut tilbud til de som er 62+ i løpet av året, om sluttpakker. Fagforeningene har vært med i prosessen frem mot disse pakkene og tilbudet er, slik vi ser det, godt.
Det er ikke ensbetydende med at en tar pakke, om en ber om mer informasjon. En kan derfor trygg signere for at en ønsker en gjennomgang.

Archer vil i tillegg forsøke å få til et informasjonsmøte både i Bergen og Stavanger og vi vil komme tilbake med informasjon straks vi vet noe mer om dette.

Dersom noen trenger støtte i fm. gjennomgang av tilbudene, er klubben selvfølgelig villig til å være med på det.

Vi håper at vi med de tiltak vi har iverksatt, unngår både permitteringer og oppsigelser.

Bruk Reidar ved behov for kontakt. Dere når meg på mobil 95021952, reidar.rikstad@archerwell.com eller safe@safeiarcher.no

Så ønsker jeg alle en god helg.

Reidar

Facebook
Twitter
Print
Email

Søk

FLERE NYHETER

Ukeinfo, uke 28

Sommertid: Det virker som det fremdeles er sommertid, selv om været på Vestlandet ikke bærer …

TV konferanse 16.-18.sep.2024

SAFE i Archer arrangerer tillitsvalgt konferansen på Kielfergen, Oslo-Kiel tur/retur.Vi oppfordrer på det sterkeste alle …

Ukeinfo, uke 27

Sommertid: Det er absolutt sommertid, selv om været på vestlandet ikke bærer preg av det.Handover …

Følg oss på Facebook

Følg oss

Tags