archer@safe.no

Uke info, uke 44

Dette sammen med andre lite positive nyheter fra andre felt, gjør at vi er inne i en spennende periode. Slik det ser ut nå, skal ikke bemanningen på SFA, når den går i vedlikehold, være mer enn 4 mann, samtidig som det virker som om Kilo også skal ha en minimum bemanning. Det er likevel slik at ikke noe av dette er bekreftet, så vi vet ikke hvordan dette går.

Det har også vært et sterkt ønske fra bedriften sin side om å få i gang en ”ny” 17,3% avtale. En periode vurderte klubbene om de skulle sende ut en anonym spørreundersøkelse om dette var et alternativ å jobbe videre med. Vi måtte selvfølgelig sjekke med SAFE sentralt, først. De gav klar beskjed om at det ikke var aktuelt å starte en ny ordning før den siste var avsluttet. Dvs. alle skyldige timer var i ”0” og som kjent skjer ikke dette, i verste fall, før 31.12.2016

Nå skal jeg overhode ikke uttale meg på IE i Archer sine vegne, men vi har selvfølgelig hatt grundige samtaler rundt dette klubbene i mellom og jeg har oppfattet at IE sentralt har samme holdning til dette som SAFE.

Så får vi en del henvendelser rundt dette med ressurspool avtale og hvem som er plassert der.  I den ”lange” perioden vi har vært gjennom nå, med stopp og nedbemanning på alle felter, har vi som klubber forsøkt å forhandle frem avtaler som har medført at flest mulig har beholdt jobbene sine. Når vi nå den 1. Desember er tilbake på ”normal bemanning” er det også en selvfølge at det vil bli omrokkering på mange, eller alle skift. Veldig mange har fått nedrykk i stilling og alle disse skal jo plasseres inn på skift. Som følge av stopp og dermed overtallighet på de ulike prosjektene er det også flere som er plassert i RP hvor ansiennitet ikke er fulgt. Når vi nå har sagt opp de overtallige er det naturlig at de med lengst ansiennitet kommer på faste skift og de med kortest ansiennitet er i RP. Det er også slik at de som bedriften har valgt å verne på kompetanse, skal være i RP og ikke til fortegnelse for fast ansatte.

SAFE i Archer vi følge opp dette på kommende mnd. møte.

 

God helg

Reidar og Raymond.

Facebook
Twitter
Print
Email

Søk

FLERE NYHETER

Ukeinfo, uke 28

Sommertid: Det virker som det fremdeles er sommertid, selv om været på Vestlandet ikke bærer …

TV konferanse 16.-18.sep.2024

SAFE i Archer arrangerer tillitsvalgt konferansen på Kielfergen, Oslo-Kiel tur/retur.Vi oppfordrer på det sterkeste alle …

Ukeinfo, uke 27

Sommertid: Det er absolutt sommertid, selv om været på vestlandet ikke bærer preg av det.Handover …

Følg oss på Facebook

Følg oss

Tags