archer@safe.no

Uke info, uke 43

Det er som kjent en vanskelig situasjon i bransjen vår. Vi i Archer er dog en av de som så langt har kommet best ut. Det er fare for oppsigelser i brønnservice, men her er vi som klubb ikke særlig involvert, da vi ikke har så mange medlemmer der og våre medlemmer er ikke berørt.

Det har også vært noen oppsigelser i Engineering på land og kan vel bli noen endringer i merkantile stillinger i boring. Dette følger av mindre aktivitet, som selvfølgelig også vil gjenspeile seg på land.

Når det gjelder plattformboring merker vi selvfølgelig at det er varslet endringer. Statfjord B stopper boring og det vil vedvare frem til Statfjord C stopper. I tillegg stopper Ula for å foreta en større ombygging. Gyda vil ikke starte opp med noe aktivitet, utenom kanskje ”coiltubing,”  men da ikke gjennom boretårn. Aktiviteten på Ekofisk er god, men det vil bli en stopp på EkoX og dette personellet vil bli overført til EldB.

Aktiviteten akkurat nå, er dog litt større enn vi har personell til. Vi i fagforeningene syntes det er ”dumt” at vi skal bruke løs vikarer og mannskap  på overtid, med en trussel om oppsigelse eller permittering hengende overhode på oss, om bare kort tid. Vi har derfor kommet frem til en enighet med bedriften om at ressurspoolen (RP.) økes med 10%.

Det betyr at en del av dere vil bli overført til RP. for en periode på inntil 6 mnd.
Fordelingen er slik:        26 fra Statfjord.
39 fra Ekofisk.
30 fra UGV.

Fordelingen er gjort ut ifra ansiennitet, kjennskap til ulike rigger, kompetanse i flere stillinger.
Dersom noen av dere som er overført til RP. har planlagt aktiviteter, ferier og lignende de kommende 6 mnd. ber vi dere varsle bedriften om dette så raskt som mulig. Har en schedule som tilsier at en skal være hjemme jul og/eller nyttår skal Archer prøve at en fortsatt får til dette. Dersom det derimot er noen som ønsker å være ute i noen/begge disse helgene, ber vi om at de varsler dette til bedriften.

De aller fleste som blir overført til RP. vil beholde sin 2/4 rotasjon, men turer i friperioden vil bli ført på årstimeverket. Dersom en har for mange timer etter 6 mnd. i RP., vil dette bli kompensert med overtid.
Ikke minst: Dersom noen ønsker å ta fri en tur eller 2 uten lønn, eller for å jobbe inn siden, er det nå og de neste 6 mnd. som er tid for det.

Situasjonen i Archer er som jeg har vært inne på, ikke den verste av alle bedriftene i vår bransje, men det er ikke i tvil om at vi i overskuelig fremtid, er overtallig. Det er derfor sendt ut tilbud til de som er 62+ i løpet av året, om sluttpakker. Fagforeningene har vært med i prosessen frem mot disse pakkene og tilbudet er, slik vi ser det, godt.
Det er ikke ensbetydende med at en tar pakke, om en ber om mer informasjon. En kan derfor trygg signere for at en ønsker en gjennomgang.

Dersom noen trenger støtte i fm. gjennomgang av tilbudene, er klubben selvfølgelig villig til å være med på det.

Vi håper at vi med de tiltak vi har iverksatt, unngår både permitteringer og oppsigelser.

Alle som blir overført til RP. vil bli direkte varslet fra Archer om når overføring skjer. Dersom noen som er overført mener at dette er feil, kan de ta kontakt, så skal vi se på saken.

Så ønsker jeg alle en god helg.

Reidar

Facebook
Twitter
Print
Email

Søk

FLERE NYHETER

Ukeinfo, uke 28

Sommertid: Det virker som det fremdeles er sommertid, selv om været på Vestlandet ikke bærer …

TV konferanse 16.-18.sep.2024

SAFE i Archer arrangerer tillitsvalgt konferansen på Kielfergen, Oslo-Kiel tur/retur.Vi oppfordrer på det sterkeste alle …

Ukeinfo, uke 27

Sommertid: Det er absolutt sommertid, selv om været på vestlandet ikke bærer preg av det.Handover …

Følg oss på Facebook

Følg oss

Tags