archer@safe.no

Uke info, uke 44

Det har igjen vært en travel uke.

Det startet tirsdag med det siste oppstarts seminaret i forbindelse med Statoil operasjoner.

Onsdag og torsdag gikk med til SAFE sitt landsmøte som ble avholdt på Sola.

Du kan lese mer om det her: http://safe.no

Fredag har vi vært i møte med bedriften vedrørende flere saker.

Weatherford og arbeid på dekk, Statoil operasjoner. Vi har ennå ikke kommet frem til noen løsning i denne saken. Archer skal gjennomføre en bemanningsanalyse opp mot disse prosjektene og vi avventer derfor saken til denne analysen foreligger. Regner med at dette er et arbeid som prioriteres.

Flagg avdeling Ekofisk. Som kjent har CopNo redusert kontrakten på flaggavdelingen fra 24 til 12 mann. I tillegg hadde vi en overtallighet bland arbeidsledere på Ekofisk på 4 mann. Bedriften ønsker å permittere 14 arbeidsledere pga. manglende arbeid. Det jobbes med å finne ut hvem og hvor det må permitteres.

Det er på den nye kontrakten på Sleipner, bare satt opp en 4 manns rotasjon. Det betyr at det er 2 mann som må bort fra dette prosjektet, i forhold til den bemanning vi overtok fra Odfjell. I tillegg er det endret bemanning fra Tårnmann til Ass. Driller, noe som medfører en endring også blandt disse. Nå er det ennå ikke gjennomført en bemanningsanalyse for den nye bemanningen og før endringen kan iverksettes må denne analysen gjennomføres. Klubben har fått innspill fra ansatte på Sleipner som vi har tatt videre med vernetjenesten.

Njord ligger nå på Stord og det er foreløpig ikke avklart hva som skjer med bemanningen her. Vi ser på ulike løsninger sammen med bedriften og håper at vi får til gode løsninger her.

Vi har også startet arbeidet med å se på de permitterte i bedriften. Vi er fortiden ca. 105 permitterte årsverk og ikke alle av disse er etter ansiennitet. Det skyltes flere faktorer, slik som den viktige brønnen på SFC. Denne brønnen er nå avsluttet og de spesielle vilkår for å stå på SFC vil dermed bortfalle. Vi har gitt beskjed om at det er ansiennitet som må være styrende for permitteringer. Dette har vi stort trykk på og håper at vi kommer frem til løsninger som er tilfredsstillende. En av utfordringene nå er å finne tid.

Kl 16:59 den 11.November vet vi hvem som blir kontraktør på Brage. Så får vi håpe at det står Archer på lappen som kommer opp av hatten.

 

Ha en fin helg.

Reidar og Raymond

Facebook
Twitter
Print
Email

Søk

FLERE NYHETER

Ukeinfo, uke 28

Sommertid: Det virker som det fremdeles er sommertid, selv om været på Vestlandet ikke bærer …

TV konferanse 16.-18.sep.2024

SAFE i Archer arrangerer tillitsvalgt konferansen på Kielfergen, Oslo-Kiel tur/retur.Vi oppfordrer på det sterkeste alle …

Ukeinfo, uke 27

Sommertid: Det er absolutt sommertid, selv om været på vestlandet ikke bærer preg av det.Handover …

Følg oss på Facebook

Følg oss

Tags