archer@safe.no

Uke info, uke 40

Da er vi allerede kommet til oktober måned og som alle vet fikk Archer 01. oktober 290 nye kollegaer i forbindelse med overdragelse av borekontraktene på Statoil plattformene: Snorre A, Snorre B, Njord, Sleipner A og Visund. SAFE i Archer ønske alle våre nye kollegaer hjertelig velkommen og vi håper dere blir godt mottatt i Archer. Les mer på Offshore.no

Mandag 03.okt var klubben invitert til introduksjonsmøte på Stangeland. Der møtte vi 15 nye landansatte, som alle kom over til Archer i forbindelse med virksomhetsoverdragelsen fra Odfjell. På møte var det satt av tid slik at vi fikk presentert SAFE i Archer for våre nye medarbeidere. For noen av oss var det hyggelig å se igjen så mange dyktige medarbeidere fra Odfjell tiden.

Dagen etter, tirsdag 04.okt og onsdag 05.okt arrangerte Archer oppstartseminar i Bergen for våre nye offshore medarbeidere. På dag 1. fikk klubben holde en presentasjon av hvem SAFE i Archer er og hvordan vi er organisert. Det var ca. 100 deltagere tilstede på første av i alt 3 seminarer. Vi vil takke bedriften v/Joachim Bengtsson for invitasjonen. Tilbakemeldingene fra både fagforeningen og flere av deltagerne, var at seminaret var kjempe bra. Det er flott at alle som kommer over fra Odfjell får anledningen til å bli bedre kjent med ledelsen i Archer og fagforeningene, og visa versa. De to neste oppstartseminarene blir avholdt i Bergen 18.okt og 01.nov.

Ny Statoil kontrakt
I den nye kontrakten med Statoil skal Archer også ha ansvar for casing kjøring. Archer har planlagt dette ved å implementere en Weatherford person på skiftet. Grunnbemanningen i de nye kontraktene øker i samlet sett i forhold til hvordan de var i 2012. Dette fører til en omdisponering av ressursene offshore. Her vil bedriften gjøre en vurdering sammen med vernetjeneste og fagforeningen på hvordan vi kan få til dette til på best mulig måte iht AML. For de av dekksoperatørene som vil bli berørt av dette, vil også dette bli drøftet sammen med fagforeningene og bedriften hvordan dette skal løses.

Flaggavdelingen
Fredag forrige uke fikk Archer dessverre nok en negativ beskjed fra en av operatørene, denne gangen var det CopNo som har besluttet å redusere flaggavdelingen fra 24 til 12 dekksbaser. Reduksjonen i flaggavdelingen gjelder fra 28.november 2016. Pr. nå vet vi ikke hvem eller hva som vil skje med de som blir overflødig i avdelingen. Drøftingene ang. flaggavdelingen starter i uke 42 og først når vi har en enighet, vet vi hvem og hva som vil skje med overflødig personell.

Kontrakter
Vi venter fortsatt på svar ang. tildelingen av Brage kontrakten, når denne infoen kommer er ukjent for oss, vi håper på det beste!!

Tre nye år med “ny” operatør, Aker BP er signert. Det betyr at Archer er sikret jobb på Ula, Valhall IP & DP til 30. september 2019.

Det er ikke noe nytt ang. oppstart på Ekofisk K/X, men vi håper det er bli oppstart på en av riggene i starten av 2017.

Tillitsvalgte
Vi jobber mye med TV konferansen i disse dager. Totalt blir vi 35 deltagere på TV konferansen. Påmeldingen er nå stengt, men om du skulle ønske å være med, ta kontakt med Raymond (Asap). Les mer her
Vi har vært så heldig å fått med noen av de TV som kom over fra Odfjell og vi gleder oss til å bli bedre kjent med disse.

Til de av våre tillitsvalgt som ikke har fått gjennomført tillitsvalgt kurset, nå har dere mulighet å ta TV kurset 14-17.november. Påmelding innen 30.oktober sendes til Anita Fløisvik: anita@safe.no  Les mer på SAFE.no
SAFE dekker reise, kost og losji. Du får ingen timer/overtid for TV kurset, men du får kr.300 pr. dag fra SAFE i Archer.

NR Pensjonsordning
SAFE og Norges Rederiforbund (NR) er etter flere års arbeid i det såkalte Pensjonsutvalget blitt enige om en ny pensjonsordning. – Den nye ordningen vil være på samme nivå som i dag, men vil være mer bærekraftig enn den gamle, sier 1. nestleder og tariffansvarlig i SAFE, Roy Aleksandersen. Les mer på SAFE.no

Klubbkontoret
Til info så holdes klubbkontoret stengt i høstferien (uke 41). Både Reidar og Raymond vil i uke 41 derfor kun sporadisk svare på mail/mobil, vennligst benytt klubbens email ved henvendelser: safe@safeiarcher.no

Ønsker alle en fin helg og en riktig god høstferie.

Hilsen
Raymond og Reidar

Facebook
Twitter
Print
Email

Søk

FLERE NYHETER

Ukeinfo, uke 15

Årsmøtet SAFE i Archer: Vel gjennomført årsmøte. Årsmøtet ble gjennomført på Quality Hotel Gardermoen og …

Ukeinfo, uke 14

Årsmøtet SAFE i Archer: På tirsdag starter årsmøtet til SAFE i Archer. Første dagen vil …

Påskehilsen

Vi ønsker deg og dine en god påske! Nå er det endelig påskefri for mange, med …

Følg oss på Facebook

Følg oss

Tags