archer@safe.no

Uke info, uke 4.

Veslefrikk A.

Vi har nå skrevet uenighetsprotokoll med bedriften og saken er nå sendt videre til de sentrale organisasjoner. Vi får bare avvente videre behandling.

Lokale lønnsforhandlinger landansatte.

Vi har denne uken hatt lokale forhandlinger for lønnsoppgjøret 2013, for de landansatte. I og med at vi i 2012 fikk gjennomslag for 12mnd lønninger + feriepenger, hadde vi låst lønnsoppgjør frem til 2014. Det betyr at det vi forhandlet om i de lokale forhandlingene, var tekniske tillegg. Vi er ikke helt i mål med avtalen ennå, men vil legge den ut så snart den er signert.

I tillegg hadde vi for kort tid tilbake et møte vedrørende det nevnte oppgjøret i 2012. Det har vært mange tolkninger av dette oppgjøret, men vi er nå enige med bedriften om at det er årslønn som er det gjeldende tall. Det betyr at vi forsetter med den mnd. lønn dere har i dag, men de som var omfattet av lønnsoppgjøret i 2012, vil etter at de lokale forhandlingene er ferdig i 2014 få tillagt 0,5% på oppgjøret.

Engineering:

Det har i lang tid vært ønske om å få til en rotasjonsordning for de som jobber offshore, i denne avdelingen. Dette fordi det er forvirrende med de ulike protokoller og ordninger som gjelder. Vi har hatt ett møte med bedriften og tonen var god partene i mellom. Det er likevel klart at vi ikke har samme oppfatning av utfordringene vi står foran. Vi skal ha et nytt møte den 3.februar og håper vi er nærmere en løsning da.

Feil utbetalt lønn.

Vi har fått en del henvendelser om dette. Det er uten tvil bedriften som har gjort feil i denne saken, men vi har sjekket med advokatene våre på SAFE huset og de sier at bedriften har rett til å kreve disse pengene tilbake. Det dere skal huske, er at dere skal kreve å få en avtale med bedriften om hvor mye de kan trekke pr. mnd. Trenger dere råd eller hjelp, ta kontakt.

Årsmøte.

SAFE i Archer skal ha årsmøte 1. – 3. april i Bergen, så vi ber alle tillitsvalgte sette av disse datoene. Dersom dere ikke har TV på skiftet, foreta valg.
Saker til årsmøte må være klubben i hende før 1. mars.
Har dere kandidater til klubbstyret, ta kontakt.

 

Ha en riktig fin helg.

Reidar og Raymond

 

Facebook
Twitter
Print
Email

Søk

FLERE NYHETER

Ukeinfo, uke 28

Sommertid: Det virker som det fremdeles er sommertid, selv om været på Vestlandet ikke bærer …

TV konferanse 16.-18.sep.2024

SAFE i Archer arrangerer tillitsvalgt konferansen på Kielfergen, Oslo-Kiel tur/retur.Vi oppfordrer på det sterkeste alle …

Ukeinfo, uke 27

Sommertid: Det er absolutt sommertid, selv om været på vestlandet ikke bærer preg av det.Handover …

Følg oss på Facebook

Følg oss

Tags