archer@safe.no

Uke info, uke 4-15

Archer jobber med flere prosjekter som vi håper kan være med på å sikre arbeidsplasser. Det er foreløpig ikke noe som er på plass enda, så det er ikke mulig å komme med mere info. Dette gjelder først og fremst Engineering.

Når det gjelder boring så har vi levert anbudet på Johann Sverdrup. Selv om det ikke er borestart før i 2018/2019 så håper vi at det går vår vei, denne gangen.

Den andre store saken vi har jobbet mye med denne uken er den politiske streiken 28. januar.
Det er sendt ut foreløpig info til alle tillitsvalgte og mere kommer etter at vi er kommet frem til en enighet med bedriften om hvordan vi ønsker å gjennomføre streiken. Dette er likevel en politisk og selvfølgelig viktig streik, men vi ønsker ikke å ramme arbeidsgiveren vår, eller operatørene økonomisk. Det er klart at en streik får alltid økonomiske konsekvenser både for arbeidsgiver og arbeidstakere, som blir berørt av streiken.
Vi vil også samordne våre aksjoner offshore med de lokale fagforeningene i operatørselskapene. De siste varsler som vi har mottatt fra disse klubbene medfører at streiken vi bli gjennomført på følgende tidspunkter offshore:

Statoil operasjoner: 12:30 – 13:00

BP operasjoner: 12:00 – 13:00

Conoco operasjoner: 14:00 – 16:00

Talisman: Her har vi ikke fått fatt på noen TV ennå.

I hovedtrekk vil derfor de tillitsvalgte (både IE og SAFE) på plattformene som, sammen med boresjef og VO, bli enig om det er mulig å stoppe pågående operasjon. Denne stoppen skal medføre at det er mulig å «pause» operasjonen, uten at en må foreta noe ekstra sikkerhetstiltak, som å sette en plugg eller trekke seg tilbake til sikkert område. Det skal så være mulig å foresette operasjonen, etter streiken, uten at dette medfører andre ulemper enn at en har «tapt» tiden streiken har pågått.
Denne vurderingen vil bli tatt så tidlig som mulig 28. januar og helst i forbindelse med morgenmøte.

Alle våre medlemmer som er offshore og på skift i det tidsrom streiken er varslet, er tatt ut. Det betyr at du selv ikke kan velge om du vil delta eller ikke. Alle som er på de plattformer som har stopp, vil bli trukket i lønn for det antall timer (minutter) streiken varer.

Hver enkel plikter også å ikke føre opp 12 timer den dagen streiken var, men det reelle timeantallet som en var på jobb.

Det kan bli tilfeller der noen få kan bli fritatt streiken, for å sikre forsvarlig drift. Dette vil være en del av vurderingen som blir foretatt 28. januar.

De av våre medlemmer som ikke er offshore under streiken, oppfordres på det sterkeste til å møte på ett av arrangementene som blir arrangert, se http://mittarbeidsliv.no/

Klubbnytt.
Reidar har nå fått kontor i Bergen. Kontoret er i Archer sine lokaler på Kokstad. Adressen er Kokstadflaten 11. Telefon er det samme som tidligere.
Raymond sitter fremdeles på kontoret vårt i Stavanger.

Archer har sendt ut følgende info:

Det er en phishingmail i omløp hvor kunder blir bedt om å validere sitt Eurocard. Kundeservice har mottatt flere henvendelser fra både kunder og ansatte.

Mailen kommer ikke fra Eurocard og dette er en såkalt phishingmail (svindelforsøk). Vi oppfordrer de som mottar mailen til å slette denne og til å ikke trykke på noen av linkene i mailen.

Mailen ser slik ut:

 

Raymond og Reidar ønsker dere alle en god helg.

Facebook
Twitter
Print
Email

Søk

FLERE NYHETER

Ukeinfo, uke 28

Sommertid: Det virker som det fremdeles er sommertid, selv om været på Vestlandet ikke bærer …

TV konferanse 16.-18.sep.2024

SAFE i Archer arrangerer tillitsvalgt konferansen på Kielfergen, Oslo-Kiel tur/retur.Vi oppfordrer på det sterkeste alle …

Ukeinfo, uke 27

Sommertid: Det er absolutt sommertid, selv om været på vestlandet ikke bærer preg av det.Handover …

Følg oss på Facebook

Følg oss

Tags