archer@safe.no

Uke info, uke 38

Bemanning
Det er fremdeles ingen bedring i jobbsituasjonen til Archer. Klubben har likevel stor tro på at det kommer en oppstart på Veslefrikk i løpet av ikke så lang tid. Om denne oppstarten kommer vil det ha stor betydning for bemanningen og kan bety at vi ikke trenger å si opp så mange medarbeidere. Vi får bare krysse armer og bein og håpe at Statoil & partnere bestemmer seg for oppstart.

Tidligpensjon
SAFE i Archer vil også oppfordre alle som har mottatt tilbud om tidligpensjon om å ta en samtale med bedriften. Ta kontakt med din koordinator eller direkte med Roger Pedersen, mail: Roger.Pedersen@archerwell.com for å avtale et møte. Dersom dere vi ha med en fra klubben, stiller vi selvfølgelig opp.

Tillitsvalgt konferansen
SAFE i Archer arrangerte fra fredag til søndag sin årlige tillitsvalgt konferanse. Konferansen ble avholdt på Kielfergen og i år hadde vi med oss SAFE i Rowan, som er en liten nystartet klubb som har stor nytte av å få drahjelp fra en mer erfaren klubb. Også i år hadde vi med oss Tellef Hansen som foreleser. Sammen med Roy Aleksandersen tok de oss gjennom prosessene rund oppsigelse, nedbemanning og alle spørsmål rundt dette. Forhåpentligvis klarte vi å skolere de av våre tillitsvalgte som var med på konferansen, slik at disse nå er rustet til å møte spørsmål våre medlemmer i havet måtte ha.    

Reiseregninger
Vi har fått beskjed om at bedriften igjen skjerper reglen rundt reiseregninger og for at det ikke skal være tvil gjengir vi reglene her:


Dokumentasjon reiseregning offshore

Med referanse til Skattebetalingsforskriften §5-6-12 og §5-6-11 samt Forskrift om bokføring §5-9  Reise- og oppholdsutgifter.

Reiseregningen skal alltid inneholde følgende:

 • Navn, adresse
 • Underskrift
 • Avreisetidspunkt (dato og klokkeslett)
 • Ankomsttidspunkt (dato og klokkeslett)
 • Navn og adresse på eventuelt overnattingssted
 • Type losji fordelt på hotel, pensjonat eller annet
 • Formål med reisen
 • Reiserute

Utgifter på reiseregningen skal være i overenstemmelse med oppsatte reiseplan, godkjent av Personalkoordinatoren.

Til og fra offshoretur føres i en og samme reiseregning.

Flybilletter

Kvitteringen skal inneholde følgende:

 • At reisen er gjennomført
 • Reisendes navn
 • Tidspunkt og sted for avreise
 • Tidspunkt og sted for ankomst
 • Pris
 • Hvordan flyreisen er betalt.

Dokumenteres med en reisebeskrivelse, som skrives ut fra Berg-Hansen’s webgate etter at reisen er foretatt.

Alle sidene av reisebeskrivelsen skal legges ved reiseregningen.

Spesielt om TMP billett er brukt:

Mail med Travel Pass Flown Information kommer fra SAS. Hvis du ikke mottar denne kontakt Linda.Stavnem@archerwell.com

Spesielt når det foreligger flere flybilletter for samme strekning i reiseregningen:

Hvis du må bestille nye billetter, så skal alltid tidspunktet du landet og skulle landet på Heliport føres opp på linjene for fly-kostnaden. Bruk referanse-feltet på den aktuelle linjen.

Tog utover ordinær billettpris

 • Togbillett som angir beløp
 • Bevis på gjennomført reise (stemplet fra konduktør)
 • Total distanse kjørt
 • navn på eventuelle passasjer det kreves passasjertillegg for
 • hvor det er kjørt til og fra

Kilometergodtgjørelse

 • Total distanse kjørt
 • navn på eventuelle passasjer det kreves passasjertillegg for
 • hvor det er kjørt til og fra

Andre kollektive transportmidler

 • Hvilke kommunikasjonsmiddel som er benyttet
 • Hvor det er kjørt til og fra
 • Billettpris på strekningen
 • Årsak til bruk av taxi
 • Hvor det er kjørt til og fra
 • Taxi kvittering (ref salgsdokument under andre utgifter)
 • Navn på eventuelle medpassasjerer

Taxi

 • Årsak til bruk av taxi
 • Hvor det er kjørt til og fra
 • Taxi kvittering (ref salgsdokument under andre utgifter)
 • Navn på eventuelle medpassasjerer

Små utgifter opp til 150,- (bompenger etc)

 • Kvittering (hvis mottatt)
 • Hvilke utgifter det er

Andre utgifter knyttet til arbeid (inkl hotell og parkering)

 • Salgsdokument fra selger
  • Selgers navn og adresse
  • Hva som er solgt (spesifisert)
  • Tidspunkt og sted for levering
  • Beløpet
  • At betaling er foretatt
  • MVA

NB! Parkering på billigste alternativ.

Ventemat

 • Kvittering velg WD0020 og/eller WD0021
 • Uten kvittering velg WD0020A og/eller WD0021A (reduseres med skatt)

Eksempel 1: Helikopter avgang utsatt 1 time, gir ingen ventemat
Eksempel 2: Helikopter avgang utsatt 2 timer, gir ventemat til en verdi av 125,-
Eksempel 3: Helikopter avgang utsatt 6,5 timer, gir ventemat til en verdi av 125,- etter to timer og ytterligere ventemat til en verdi av 175,- etter 6 timer.

Alltid oppgi tidspunktet du ventet fra og til i referansefeltet på aktuelle linje i reiseregningen.

Ved manglende dokumentasjon skjer et av følgende:

·      Reiseregningen utbetales ikke før tilstrekkelig dokumentasjon foreligger
·      Alternativt trekkes det skatt på utgifter som ikke er tilstrekkelig dokumentert
·      Feilaktige utgifter fjernes fra reiseregningenReidar skal nå ha 2 uker ferie, så har du noe spørsmål, ta kontakt med Raymond.

Ha en fin helg

Raymond og Reidar

Facebook
Twitter
Print
Email

Søk

FLERE NYHETER

Ukeinfo, uke 28

Sommertid: Det virker som det fremdeles er sommertid, selv om været på Vestlandet ikke bærer …

TV konferanse 16.-18.sep.2024

SAFE i Archer arrangerer tillitsvalgt konferansen på Kielfergen, Oslo-Kiel tur/retur.Vi oppfordrer på det sterkeste alle …

Ukeinfo, uke 27

Sommertid: Det er absolutt sommertid, selv om været på vestlandet ikke bærer preg av det.Handover …

Følg oss på Facebook

Følg oss

Tags