archer@safe.no

Uke info, uke 35

Det er dessverre ikke gode nyheter i denne informasjonen heller. Både i plattformboring og hos engineering har det vært en mnd. preget av oppsigelser og stillingsendringer. Dette har medført at det har vært et stort press på klubbkontoret, både på dagtid og på kveldstid. Vi forsøker å hjelpe alle som spør, men ansiennitetslistene er ikke offentlige. Alle skal ha fått tilsendt sin CV fra bedriften og alle har forhåpentligvis gått gjennom og sjekket at alle data er korrekt. Det er disse som danner grunnlag for oppsigelse og nedrykk, så det er ditt ansvar å passe på at det er korrekte opplysninger som ligger inne.

Det går fortiden mange rykter i kaffebarene offshore. Til det er det bare å si, før dere lar et rykte bli en sannhet, sjekk det, det er fullt mulig å ta en tlf.for å sjekke fakta.
Når det gjelder Topaz har foreningene gått med på å skjerme de for nedrykk, stillingsendring frem til de er ferdige med jobben på Heimdal. Vi har ikke gått med på å skjerme de ansatte mot oppsigelse, iht. inngått protokoll. Bedriften har varslet om at de ønsker å skjerme en del nøkkelpersonell rundt på de ulike prosjektene. Dette personellet kommer da på toppen av det personellet som skal til for å bemanne prosjektene og den avtalte ressurspool på 6 %. Dette personellet fortrenger således ingen fast ansatte og er en ren ekstra kostnad for bedriften.

Vi er også tilfreds med at vi klarte å komme frem til en løsning for lærlingene. I Norge er lærlingeordningen i en særstilling og noe som har fremkommet som et resultat av den Norske modellen. Vi ser dog at flere og flere bedrifter går til angrep på denne modellen og er derfor veldig glad når vi får til løsninger som bygger på denne modellen.
Vi ser også at andre bedrifter hvor fagforeningene gjerne ikke er tilstede blir mer og mer preget av HR modellen, som har sitt utspring i USA.

Som et forsøk for å demme opp for oppsigelser går bedriften i disse dager ut med et nytt tilbud til alle som er 62+ om tidligpensjon.
SAFE i Archer oppfordrer alle til å gå på møtet bedriften inviterer til, hvor dere vil gå gjennom din pensjon. Samtidig vil det være mulig for deg å få direkte råd og veiledning om din fremtidige økonomiske situasjon om du velger å gå av med pensjon i nær fremtid.
Dersom du ønsker det, har du mulighet til å ta med deg tillitsvalgt eller annen rådgiver i møte.

Minner tilslutt også på at det er mulig å søke om 50% stilling, om noen har mulighet til det.

Ha en fin helg

Reidar og Raymond.

 

Facebook
Twitter
Print
Email

Søk

FLERE NYHETER

Ukeinfo, uke 28

Sommertid: Det virker som det fremdeles er sommertid, selv om været på Vestlandet ikke bærer …

TV konferanse 16.-18.sep.2024

SAFE i Archer arrangerer tillitsvalgt konferansen på Kielfergen, Oslo-Kiel tur/retur.Vi oppfordrer på det sterkeste alle …

Ukeinfo, uke 27

Sommertid: Det er absolutt sommertid, selv om været på vestlandet ikke bærer preg av det.Handover …

Følg oss på Facebook

Følg oss

Tags