archer@safe.no

Uke info, uke 33

Slik det ser ut nå, i skrivende stund, vil det bli 200 oppsigelser i plattformboring offshore. Dette vil medføre at det blir ca. 130 stillingsnedrykk.

Det som bedriften ønsker å gjøre, er å sende ut oppsigelsene til de som har 3 mnd. oppsigelsestid, nå i slutten av august.

Dette gjelder også de som får stillingsnedrykk, da endring av stilling har like lang oppsigelsestid som ved vanlig oppsigelse.

Deretter vil bedriften sende ut oppsigelser til de som har 2 mnd. og så til de som har 1mnd. oppsigelsestid.

Dette slik at alle som blir oppsagt, har sin siste arbeidsdag  30. November.

Det er alltid vanskelig å vite hvor den endelige dato for å være sikret mot oppsigelse vil ligge før vi er endelig i mål. Det er veldig mange momenter som spiller inn, slik som tungtveiende sosiale årsaker, osv. Vi må også sikre at bedriften kan drive forsvarlig og at alle er kvalifisert til å gjøre jobben sin.

Gitt at de opplysninger vi sitter på er rett, ser det ut som om en må ha ansiennitet tilbake til juni 2008 for boring og mekaniker. For elektrikere og materialmenn ser det ut som om en må ansiennitet helt tilbake til 2005.

Fagforeningene hevder samme prinsipp ved disse oppsigelsene, som vi har vært enige om i de 2 foregående runder av oppsigelse. Sist inn først ut, men dersom en er overtallig i stilling og må rykke ned kan en bare rykke ned til stillinger en har innehatt tidligere

For eksempel dersom en er direkte ansatt som driller og blir overtallig i stilling, kan en ikke gjøre krav på andre stillinger i bedriften.

Fagforeningene SAFE i Archer og IndustriEnergi i Archer har hatt og har ett tett samarbeid under drøftingene rundt nedbemanning.

Flere tema har vært diskutert, uten at det har vært mulig å oppnå enighet. Vi kan nevne, stillingsreduksjonsavtale ( en forlengelse av den nåværende), tidligpensjon etter mal som er brukt tidligere og utvidelse av ressurspool avtalen uten at vi har klart å oppnå enigehet på dette.

Vi som sitter i heltidsstillinger som tillitsvalgte på land har ikke myndighet eller makt til bare å inngå avtaler etter eget for godt befinnende. Vi har et styre å forholde oss til og i denne perioden har vi hatt hyppige styremøter. Disse har vært gjennomført på telefon og alle i styrene har fått fremføre sine betraktninger og synspunkter. Utenom dette har vi alle en tariffavtale å forholde oss til.

Det kan ikke gjøres avtaler som går utover tariffavtalen.

Vi er forberedt på at det vil oppstå mange rykter når vi nå går ut med tall og ca. datoer. Vær klar over at all informasjon gis av fagforeningene på våre hjemmesider eller som svar på e-poster til dere.  Er dere i tvil spør oss.

Igjen vil vi minne om muligheten til å gå i 50% stilling.

Om du er en av de som ønsker litt mer fritid eller om du er privat næringsdrivende som ønsker å bruke mer tid på den bedriften hjemme, eller har andre grunner er det nå tiden er inne til å søke om 50 % stilling.

God helg

Facebook
Twitter
Print
Email

Søk

FLERE NYHETER

Ukeinfo, uke 15

Årsmøtet SAFE i Archer: Vel gjennomført årsmøte. Årsmøtet ble gjennomført på Quality Hotel Gardermoen og …

Ukeinfo, uke 14

Årsmøtet SAFE i Archer: På tirsdag starter årsmøtet til SAFE i Archer. Første dagen vil …

Påskehilsen

Vi ønsker deg og dine en god påske! Nå er det endelig påskefri for mange, med …

Følg oss på Facebook

Følg oss

Tags