archer@safe.no

Uke info, uke 32

Fagforeningene har i dag vært i drøftelsesmøte med bedriften vedrørende ytterlige oppsigelser innen boring

Som kjent går 82,7/17,3 % avtalen ut 30. november og dersom ikke noen positive henvendelser fra kunder kommer innen den tid vil vi være ca.200 ansatte for mange innen boring. Bedriften forbereder derfor allerede nå oppsigelser, slik at alle oppsagte er ferdig med oppsigelsestiden 30. november. Dersom Statoil eller andre operatører varsler oppstart innen den tid vil oppsigelser bli trukket tilbake.

Vi er helt i startfasen med mange uavklarte spørsmål. I ytterste konsekvens kan vi få 200 oppsigelser, men trolig blir tallet lavere en dette. Hvor langt tilbake i ansiennitet dette blir er vi ikke sikre på. Ansiennitetslistene som foreligger i dag inneholder feil i og derfor kan vi ikke forholde oss til disse.

Vi har dessverre på det nåværende tidspunkt ikke mer informasjon å gi rundt dette. Fagforeningene vil sammen utarbeide informasjon fortløpende under prosessen. Fagforeningene har tett samarbeid i denne prosessen for å få et best mulig og mest rettferdig resultat.

Viktig at alle sjekker sin mailboks nå fremover
Bedriften sender i disse dager ut CV til alle ansatte for at den enkelte skal sjekke om denne er riktig. For at ansiennitetslistene skal bli riktige er det helt avgjørende at den enkelte melder tilbake til bedriften om feil i ansettelsesdato og de forskjellige stillingene en har innehatt. Svarfrist er satt til 21. august. Dette fremkommer også i mailen.

Tillitsvalgt konferanse 11-13.sep 2015
Kun dager igjen til påmeldingsfristen går ut, klikk her for info / påmelding
Hilsen
Reidar og Raymond.

Facebook
Twitter
Print
Email

Søk

FLERE NYHETER

Ukeinfo, uke 28

Sommertid: Det virker som det fremdeles er sommertid, selv om været på Vestlandet ikke bærer …

TV konferanse 16.-18.sep.2024

SAFE i Archer arrangerer tillitsvalgt konferansen på Kielfergen, Oslo-Kiel tur/retur.Vi oppfordrer på det sterkeste alle …

Ukeinfo, uke 27

Sommertid: Det er absolutt sommertid, selv om været på vestlandet ikke bærer preg av det.Handover …

Følg oss på Facebook

Følg oss

Tags