archer@safe.no

Uke info, uke 31

Også denne gangen vil vi legge ut uke infoen åpent, men det er langt fra sikkert at det vil vedvare, det kommer an på hva medlemmene ønsker.

Så vil det denne gangen også omhandle konflikten som var i forbindelse med årets lønnsoppgjør.
Først og fremst presterte bedriften å komme med uriktige påstander på portalen. Der skrev de at SAFE på linje med de andre forbundene ville få etterbetalt fra 01.06.2018, men at dette ikke gjaldt de som hadde vært ute i streik. Dette er ikke riktig, det er inngått en protokoll om at alle får etterbetalt fra 01.06.2018.

Så til flere uriktige påstander:
SAFE har kun fått ett forslag fra meklingsmannen og det var det forslaget vi aksepterte. Det har ikke vært fremmet andre forslag, til tross for at dette påståes fra andre forbund og da tenker jeg ikke på DSO.

Så har vi hørt påstander fra det samme forbundet om at vi hadde et krav under meklingene på kr.80.000,- (NR skrev at vi krevde kr.50.000,-) ingen av disse påstandene er rette.
Kjensgjerningen er at vi har påpekt at forskjellen på NOG tariffen og NR tariffen, øker i fordel NOG. Bare i år gikk de fra oss med kr. 1.500,-

På NR området har vi aldri tidligere forholdt oss til «frontfag oppgjøret». Vi har når det har vært nødvendig utvist måtehold i trange tider, men har ellers krevd vår del av overskuddet i oppgangstider. Dette er helt i tråd med «den norske modellen» og det er det som har bygget velferden her i landet.
Så er det noen som påstår at næringen ikke er i oppgangstider og tjener penger. Nei vel, hvorfor kan da ledelsen i de samme selskapene ta ut feite bonuser?

SAFE er en fagforening for de ansatte og ønsker at arbeiderne også skal belønnes for økt arbeidsinnsats. Det er ikke tvil om at det i løpet av de siste årene har vært et økende arbeidspress på jobbene i Nordsjøen. Det er bare å gå inn å se på POB listene, så gir svaret seg selv.

DET VAR ABSOLUTT INGEN GRUNN TIL Å KLAPPE FOR ÅRETS OPPGJØR.

Så tilbake til dere som stod i kampen og gjorde den gode innsatsen under streiken. Måten bedriften har regnet timer på og når de satt dere tilbake på lønn, er noe som klubben ikke er enig i. Det samme gjelder personell som var en del av sikkerhetsbemanningen og som ble skiftet ut med ikke streikende personell, her er vi heller ikke enig. Vi har også tilfeller der bedriften ikke fulgte inngåtte protokoller, men tillot seg å tolke disse på egenhånd, tiltros for at protokollen ikke åpner opp for det.

Alle disse sakende og flere til vil bli drøftet førstkommende tirsdag i et område NR møte. Her vil vi legge opp en felles strategi og komme frem til en handlingsplan for videre aksjon.

Det er i første omgang ikke godt nok for dere som tok kampen. Vi har snart oversikt over timene som hver enkelt er trukket, men de som ikke allerede har sendt inn bilde av øverste del av lønnslippen sin, oppfordres til å gjøre dette snarest. Sendes til safe@safeiarcher.no
De som allerede har sendt til Reidar eller Raymond, både på mail og Messenger, har vi kontroll på.

Så er det klart at klubben vil bruke av alle sine midler for at streikebidraget fra klubben skal bli høyest mulig. Vi vil avholde styremøte i neste uke og vil da gå i gang med utbetaling av streikebidrag og vi skal passe på at SAFE sentralt også får timeoversikten og betaler ut. Vi håper at dette ikke har medført for store problemer eller utfordringer for hver enkelt.

Så tilslutt en oppfordring fra vernetjenesten:
Mobiltelefon skal ikke brukes under visning av sikkerhetsfilm i skylobby eller på heliport.
Mobiltelefon skal være avslått og bæres på innsiden av redningsdrakt i helikopteret.

 

Ha en fin helg.

Reidar og Raymond.

Facebook
Twitter
Print
Email

Søk

FLERE NYHETER

Ukeinfo, uke 15

Årsmøtet SAFE i Archer: Vel gjennomført årsmøte. Årsmøtet ble gjennomført på Quality Hotel Gardermoen og …

Ukeinfo, uke 14

Årsmøtet SAFE i Archer: På tirsdag starter årsmøtet til SAFE i Archer. Første dagen vil …

Påskehilsen

Vi ønsker deg og dine en god påske! Nå er det endelig påskefri for mange, med …

Følg oss på Facebook

Følg oss

Tags