archer@safe.no

Uke info, uke 30

Hva er en fagforenings oppgave?

Er det viktigst å passe på at arbeidsgiverne sine synspunkter ivaretas mest mulig, eller er det medlemmene sine interesser som skal stå i første rekke?

Vi legger merke til at Industri Energi nå går ut og «selger» arbeidsgiverne sine argumenter vedrørende pensjon.

Pensjon er viktig for alle, men det har vist seg at det er svært vanskelig å engasjere «ungdommen» i diskusjonen. Ikke det at det er så mange ungdommer igjen i vår bransje, de fleste er oppsagt de siste 3-4 årene og har funnet seg nytt arbeid andre plasser. Det er selvsagt noen som ønsker seg tilbake til vårt yrke i plattformboring eller på flyterigg, selv om de fleste nok har større betenkeligheter nå.
Så det vil i tiden som kommer bli svært viktig å stå opp og kjempe for å beholde innarbeidede rettigheter.

Leder i Industri Energi gikk under lønnsforhandlingene i 2017, i sitt innledningsforedrag under lønnsforhandlingene, ut og sa «Industri Energi vil under årets og i kommende års lønnsforhandlinger, forholde seg til frontfagsmodellen og deres resultat».

Under forhandlingene nå i år, kom NR med et økonomisk tilbud som tilsvarte frontfagsmodellen. Dette ble mottatt med applaus av IE og de signerte.
SAFE derimot så at det var gjort endinger i tariffavtalen som ville få betydning for mange, kanskje ikke i første omgang, men etter hvert.

Hva er det som er viktig med de små endringer? Endringer kommer på silkeføtter og dersom en ikke er meget oppmerksom, så ser en ikke endringene før det er for sent.

Så til det konkrete om pensjon og her er Roy Aleksandersen sine ord:

IE har utelatt nyansatte etter 01.06.18 fra den tarifferte pensjonsordningen hva gavepensjonen angår.

Det som ikke var tema før 01.06.18, ble plutselig et problem for næringen. IE og rederne kan lage så mye informasjon og videoer de bare vil, men realiteten er at de utelukker gavepensjonen for kollegaer med lang fartstid på NR avtalen. Kollegaer som vel å merke avslutter arbeidsforhold i en bedrift; frivillig eller ufrivillig, men som er heldig og finner seg arbeid i en annen NR bedrift.

Partene på tariffavtalen har et eget pensjonsutvalg sammensatt av alle parter.
HVORFOR er ikke temaet bragt inn for partene? 

Igjen, realiteten ligger der. Andre organisasjoner ønsket å svekke den tarifferte pensjonsordningen vi har brukt lang tid på å bygge opp.
SAFE tok kampen alene og vant en rettferdig seier.

Vi vet alle at det nå er en oppgang i bransjen vår og sysselsettingen øker. Bare i Archer skal vi ansette 100 vis av nye medarbeidere. Mange av disse har vært ansatt hos oss tidligere og ble oppsagt i den dårlige perioden vi var inne i. Ingen av disse kommer inn igjen på fortrinnsretten og de får således ikke med seg goder som pensjonskompensasjon, som mange fikk ved overgang fra innskudd til ytelse. Ytelsespensjonen som de eventuelt har opparbeidet seg, er en fripolise med svært dårlig verdi. De skulle så utelukkes fra en AFP + 1G ordning. Det kan godt være at det ikke har noen betydning for disse, men en ting som vi har lært oss, er at det er SVÆRT vanskelig å spå om fremtiden.

Dersom dette ikke har betydning for verken ansatt eller bedrift, hvorfor var det da så vanskelig å få dette på plass under årets lønnsforhandlinger?  Uansett er det en svekkelse av tariffavtalen vår og SAFE aksepterer ikke at tariffavtalen svekkes.

Det kan også godt være at vi kommer i en situasjon der rederne er villig til å tilby skolerte erfarne ansatte med lang fartstid, gode avtaler for å bytte jobb. Med IE tekst til AFP + 1G er disse forhindret fra å bytte jobb, da tapet lett kunne blitt stort.

Hvem vet når regjeringen kommer på banen og sikrer AFP til sjømenn?
Er det i år eller vil det fremdeles ta 10 år fra nå?
Hvem er da omfattet av ordningen?
Skal IE få tilbake teksten i 2020?

Når IE er så fornøyd med årets oppgjør, vil de da holde på protokollen de skrev under på i lønnsforhandlingene, eller vil de kreve samme tekst som SAFE har fått?

Evig eies kun det tapte, er det et ordtak som sier.  Skal tariffavtalen bevares, må en tørre å stå opp og ta kampen.

SAFE var for øvrig også meget misfornøyd med det økonomiske resultatet av årets forhandlinger. Vi forsøkte også å få forbedret dette, men nådde i år ikke frem.

Det var likevel ingen som klappet for årets tilbud i det rommet vi satt.

Så til bedriftens opptreden under årets konflikt:

Slik beskrives oppførselen under en streik.
«Under en streik er det streikeplikt for de som er tatt ut i streik.Under en streik kan ikke arbeidsgiver la andre arbeidstakere overta arbeid eller ansvarsoppgaver som skulle vært utført av de som er tatt ut i streik. En streikebryter er en betegnelse på en person som under streik, utfører arbeid eller ansvarsoppgaver som skulle vært utført av de som streiker.
Med andre ord vil dette si at dersom en mangler en stilling på ett skift offshore, kan ikke bedriten få noen andre på arbeidsplassen til og utføre denne jobben. Mangler en for eksempel en Derrick mann på grunn av streik, kan ikke noen andre utføre denne jobben. 
Det er selvsagt anledning for arbeidsgiver å sette ansatte som ikke er i streik, til andre forefallende oppgaver. Som eksempelvis rengjøring, generelt vedlikehold etc.»

Vi erfarte i vår bedrift at dette ikke ble fulgt. Vi opplevde at inngåtte protokoller om sikkerhetsbemanning ikke ble fulgt. Bedriften gikk inn og gjorde endringer i strid med protokollen.

Vi opplevde også at SAFE personell som var en del av sikkerhetsbemanningen ble skiftet ut og erstattet av annet ikke streikende personell.
Vi i ledelsen i klubben gav våre medlemmer som var ute under konflikten beskjed om å opptre rolig og utføre de oppgaver de ble pålagt, selv om disse gikk ut over det en i sikkerhetsbemanningen skal utføre. Dette fordi vi ikke ønsket konflikter mellom kollegaer som skal jobbe sammen også etter konflikten. På samme måte anklager vi selvsagt ikke ansatte som ikke var berørt av konflikten og som fikk andre arbeidsoppgaver og utførte disse. Det er selvsagt ikke disse som skulle gitt ledelsen beskjed om at her foregikk streikebryteri. Vi er derimot svært skuffet over at ledelsen i den lokale IE klubben ikke gav beskjed om at protokoller ikke ble fulgt og at de arbeidsoppgaver noen av deres medlemmer ble satt til, var å anse som streikebryteri.

Når de så på toppen av dette kommer med massiv kritikk av SAFE sin konflikt og resultatet av denne, uten å reservere seg mot resultatet, må det være tillatt å sette spørsmåltegn med noen av tingene.

Ha en fin helg.

 

Hilsen
Raymond og Reidar.

Facebook
Twitter
Print
Email

Søk

FLERE NYHETER

Ukeinfo, uke 28

Sommertid: Det virker som det fremdeles er sommertid, selv om været på Vestlandet ikke bærer …

TV konferanse 16.-18.sep.2024

SAFE i Archer arrangerer tillitsvalgt konferansen på Kielfergen, Oslo-Kiel tur/retur.Vi oppfordrer på det sterkeste alle …

Ukeinfo, uke 27

Sommertid: Det er absolutt sommertid, selv om været på vestlandet ikke bærer preg av det.Handover …

Følg oss på Facebook

Følg oss

Tags